Nowy system informatyczny dla służb zabezpieczających operacje lotnicze

 F-16 z 32.BLT (fot. Małgorzata Kraków-Okine)

Wdrożenie systemu CAT (Cammon Airspace Tool) w jednostkach SZ RP.

W roku 2015 rozpoczęto w jednostkach lotniczych proces wdrażania do użytkowania Systemu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną CAT (Cammon Airspace Tool) wersji CAT ASM3 MAPA 1.0. Oprogramowanie CAT zostało opracowane przez specjalistów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i na postawie umowy licencyjnej udostępnione wybranym jednostkom Sił Zbrojnych RP. Za dystrybucję, wdrożenie oraz szkolenie administratorów systemu w MON odpowiedzialne jest Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

Do końca 2015 roku system wdrożono w jednostkach lotniczych: 21 BLT Świdwin, 22 BLT Malbork, 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 31 BLT Krzesiny, 32 BLT Łask oraz w COP-DKP Warszawa (2 stanowiska) i jednostkach podległych COP-DKP tj. MJDOP Poznań, 1 RODN Kraków, 22 ODN Bydgoszcz.

W roku 2016 planowana jest ponadto instalacja oprogramowania w 12 BBSP (Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych) Mirosławiec, 41 BLSz Dęblin, 42  BLSz Radom oraz w COM-DKM Gdynia.

Poprzez wdrożenie systemu CAT w Siłach Zbrojnych RP pełniący obowiązki Pilota Operacyjnego Lotów (POL) w Bazach Lotniczych oraz Nawigatora Naprowadzania (NN) w Ośrodkach Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będzie miał możliwość zapoznania się w czasie rzeczywistym z aktywnymi oraz planowanymi do aktywacji strukturami przestrzeni powietrznej. Posiadanie przedmiotowej informacji w znaczący sposób usprawni współpracę ww. służb z personelem Szefostwa SRL SZ RP wykonującym obowiązki służbowe na poziomie ASM 3 (PAŻP).

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus