Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym Nr 1(15)/2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury pierwszego w 2021 roku numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Pierwsze wydanie Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2021 r. dedykowane jest prawie w całości tematyce związanej z zarządzaniem lotniskami, a prezentowane publikacje zostały wybrane spośród materiałów przygotowanych przez pracowników Departamentu Lotnisk oraz przedstawicieli podmiotów lotniczych biorących udział w posiedzeniach (w formie spotkań online): Krajowego zespołu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, Krajowego zespołu bezpieczeństwa dróg startowych, które miały miejsce w dniach 25-26 lutego 2021 r.

Pierwszy kwartał to również odpowiedni czas na podsumowanie minionego roku w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Można powiedzieć, że ubiegły rok był zupełnie inny niż wcześniejsze lata. Ze względu na pandemię Covid-19 zahamowanych zostało wiele dziedzin życia i gospodarki, w tym w dużej mierze także branża lotnicza. Wstępne przewidywania wskazują, iż powrót do stanu sprzed pandemii w zakresie wykonania operacji lotniczych nastąpi najwcześniej w 2024 r.

W tym wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego można znaleźć:
– informacje odnośnie wprowadzenia Globalnego Formatu Raportowania (GRF), czyli mającą zastosowanie na całym świecie metodologię oceny warunków panujących na nawierzchni drogi startowej (przy czym warto nadmienić, że Komisja Europejska podjęła decyzję, aby wymagania dotyczące GRF w Unii Europejskiej były stosowane już od 12 sierpnia 2021 r.);
– materiał dotyczący określania kodu opisującego warunki na drodze startowej – RWYCC;
– artykuł opisujący stop bary jako sposób zapobiegania wtargnięciom na drogę startową (Runway Incursion), a także ich aktualny stan na lotniskach w Polsce i różnice w sposobach wykorzystania;
– działania podejmowane przez Zarządzającego Lotniskiem Chopina w kontekście zagrożeń wildlife strikes w czasie pandemii Covid-19;
– wstępne podsumowanie stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym za rok 2020.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania propozycji tematów, własnych artykułów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, komentarzy oraz uwag na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu. Na ten adres można także zgłosić chęć otrzymywania elektronicznych wersji Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym Nr 1(15)/2021


Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus