Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 4(10)/2019

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Przyszedł czas na podsumowanie trzeciego kwartału 2019 roku w odniesieniu do stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

W czwartym wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2019 r. można znaleźć: artykuł na temat nieprawidłowości występujących podczas transmisji radiowych oraz ich skutki, informacje dotyczące wybranych problemów występujących podczas eksploatacji układów paliwowych statków powietrznych,  artykuł dotyczący lotnisk lokalnych i rozwijającej się komunikacji subregionalnej w Polsce, informacje dotyczące kwestii odpowiedzialności za spowodowanie incydentu z udziałem bezzałogowego statku powietrznego, powodującego uszczerbek na zdrowiu człowieka.

Łączność radiowa jest niezwykle istotnym elementem wpływającym na efektywność i bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Istnieje wiele powodów występowania zakłóceń radiowych, które sprawiają, iż prowadzenie korespondencji jest utrudnione lub staje się wręcz niemożliwe. Warto skupić się na 3 najczęstszych nieprawidłowościach w wykorzystaniu częstotliwości, które mogą mieć poważne konsekwencje operacyjne.

Problem zawilgocenia i zanieczyszczenia paliw oraz wyzwania organizacyjno-techniczne dotyczące tej grupy zagadnień były przedmiotem zainteresowania naukowców i inżynierów już w drugiej połowie ubiegłego wieku. W historii lotnictwa wielokrotnie miały miejsce zdarzenia spowodowane tymi czynnikami i dlatego tak istotne jest, aby ponownie zwrócić uwagę na bezpieczną eksploatację instalacji paliwowych statków powietrznych. W tym roku powołany został Zespół ds. uregulowania kontroli jakości i przechowywania paliw lotniczych oraz tankowania statków powietrznych, który ma za zadanie w pierwszej kolejności opracować wytyczne dla środowiska lotniczego, które w przyszłości posłużą za ramy przepisów prawa.

Komunikacja lotnicza stała się także jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu oraz jednym z ważniejszych sektorów gospodarki światowej. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z ruchem lotniczym, funkcjonowaniem małych lotnisk (również pod kątem bezpieczeństwa) oraz kulturą sprawiedliwego traktowania (Just Culture). Ponadto nakreślono kierunek rozwoju lokalnego transportu lotniczego w Polsce.

Przedmiotem ostatniego artykułu jest analiza dotycząca dochodzenia odpowiedzialności za spowodowanie przez operatora bezzałogowego statku powietrznego uszczerbku na zdrowiu człowieka. Autor wspomina również o kwestiach bezpieczeństwa i zaleceniach z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, na co zwraca również uwagę Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania komentarzy i ważnych tematów na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu. Na ten adres można także zgłosić chęć otrzymywania elektronicznych wersji Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 4(10)/2019


Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus