Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Nr 2(14)/2021

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza do lektury kolejnego numeru magazynu Safe Sky.

Safe Sky to kwartalnik przygotowywany przez Biuro Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Materiały w nim zawarte tworzą specjaliści PAŻP oraz autorzy zewnętrzni. Celem Safe Sky jest promocja bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ATM.

W bieżącym numerze 2(14)/2021 PAŻP kontynuuje temat ptasiej aktywności na i wokół lotnisk. Paweł Szpakowski w artykule otwierającym numer dokończy temat zderzeń ptactwa ze statkami powietrznymi a w kolejnym tekście przedstawi rolę kontrolerów ruchu lotniczego w zapobieganiu i neutralizacji skutków zderzeń z lotniskową fauną.

Nowoczesne technologie i rozwiązania to nie tylko domena służb kontroli ruchu lotniczego. Sektory FIS są niejednokrotnie bardziej obciążone od tych, za które odpowiedzialne są inne służby i dlatego również informatorzy służby informacji powietrznej korzystają z zaawansowanych narzędzi. Piotr Paszyński przedstawi projekt, w ramach którego przygotowywana jest koncepcja nowego systemu elektronicznych pasków postępu lotu.

Jak co roku, 15 maja obchodziliśmy święto AIS – Służby Informacji Lotniczej. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost ilości danych przetwarzanych i publikowanych w AIP. Stało się to za sprawą nowych lotnisk, procedur i elementów przestrzeni powietrznej. Bartosz Koniuszewski przybliży to zagadnienie i pokaże jak ważną służbą jest AIS.

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania:
Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Nr 2(14)/2021


Wszystkie numery magazynu Safe Sky w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem:
www.pansa.pl/safe-sky

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus