Przejdź do treści
Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Nr 2(22)/2023

Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza do lektury kolejnego numeru magazynu Safe Sky nr 2(22)/2023.

Safe Sky to kwartalnik przygotowywany przez Biuro Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Materiały w nim zawarte tworzą specjaliści PAŻP oraz autorzy zewnętrzni. Celem Safe Sky jest promocja bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ATM.

W dwudziestym drugim numerze biuletynu Safe Sky kontynuowany jest temat przeglądów bezpieczeństwa z poprzedniego numeru. Po wydaniu zaleceń bezpieczeństwa należy monitorować ich realizację. Tomasz Jełowicki opisze jak robimy to w PAŻP, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji usprawniającej monitoring bezpieczeństwa.

Lotnictwo jest bardzo złożonym systemem. Aby operacja lotnicza została przeprowadzona bezpiecznie i efektywnie, wiele zależnych od siebie nawzajem elementów tego systemu musi zadziałać poprawnie. Oznacza to, że zmiany w jednej instytucji mogą mieć wpływ na działania drugiej. O ocenach bezpieczeństwa dla zmian dotyczących wielu stron opowie Anna Kruk.

Szczegółowa i dokładna informacja o ruchu statków powietrznych i pojazdów na polu manewrowym i płycie lotniska jest bardzo ważna dla personelu zarówno portu lotniczego jak i wieży kontroli ruchu lotniczego. Jedną z technologii zapewniających takie informacje jest multilateracja. Przedstawi ją Mieczysław Miksza.

W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technologii związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Nadążać za nimi powinny również przepisy prawa i świadomość użytkowników. Zagadnienie to w swoim artykule poruszy Maciej Stopka.

Nie każdy zdaje sobie sprawę jakie wyzwania stawia przed pilotem lot w nocy. Załoga Papugi musi dodatkowo wykonać skomplikowaną misję kontrolno-pomiarową. O nocnych lotach tego typu opowie Paweł Szpakowski.

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania:
Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Nr 2(22)/2023

Wszystkie numery magazynu Safe Sky w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem: www.pansa.pl/safe-sky

FacebookTwitterWykop

Nasze strony