Nowe SPIs dla podmiotów lotniczych

Aviation Safety - tablica

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce "Wskaźniki bezpieczeństwa SPIs" zostały opublikowane aktualne formularze zestawów SPIs dla podmiotów lotniczych objętych obowiązkiem ich raportowania do ULC (od 3 kwartału 2021 r.).

Do podmiotów objętych obowiązkiem raportowania zaliczamy ośrodki szkolenia lotniczego (ATO), operatorów lotniczych (OPS), zarządzających lotniskami użytku publicznego (ADR) oraz instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ATM/ANS), a także agentów obsługi naziemnej w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe (AHAC).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zachęca do udziału w niniejszym projekcie także te podmioty, które dzisiaj nie mają obowiązku mierzenia poziomu bezpieczeństwa. Kwartalna publikacja uśrednionych wartości SPI (załącznik do KPB) pozwala na bieżąco śledzić trendy zagrożeń oraz udzielać informacji o poziomie bezpieczeństwa w skali kraju. Większy udział podmiotów raportujących wartości wskaźników pozwoli na pełniejszy obraz sytuacji, a tym samym precyzyjniejsze działania zapobiegawcze bez angażowania zbyt kosztownych środków i zasobów, zarówno po stronie podmiotów lotniczych, jak i budżetu Państwa.

Aktualne formularze zestawów SPIs w zakładce "Wskaźniki bezpieczeństwa SPIs"

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus