Nowa droga kołowania w Porcie Lotniczym Katowice

Nowa droga kołowania w Porcie Lotniczym Katowice (fot. SKANSKA)

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach zakończyła się I faza przebudowy starej, zamkniętej w maju 2015 roku, drogi startowej w drogę kołowania. Inwestycję, wraz z dostosowaniem infrastruktury portu do II kategorii operacji lotniczych, realizuje Skanska. Wartość zadania to 40,6 mln zł brutto. Prace potrwają do stycznia 2018 roku.

I faza za nami
Stara nawierzchnia zamkniętej drogi startowej została wzmocniona na 75% remontowanego odcinka, m.in. poprzez wykonanie nowych warstw mineralno–bitumicznych. Łączna ilość mieszanek asfaltowych, jaką wykonamy w ramach całego zadania (blisko 125 tys. m²), to około 100 tys. ton – informuje Michał Łukaszkiewicz, menadżer projektu, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. – Wykonaliśmy oznakowanie pionowe i poziome, powstały studnie ściekowe i nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie nawigacyjne drogi kołowania.

Aby można była realizować prace na czwartym – ostatnim fragmencie starej drogi startowej, czasowo zamknięte zostaną drogi kołowania Bravo i Lima, a samoloty będą korzystać z pozostałych dróg  kołowania: Alfa, Delta, Foxtrot, Hotel i Sierra. Przewoźnicy zostali o tym fakcie poinformowani. Ponadto każdy statek powietrzny po zakończeniu lądowania będzie prowadzony z drogi startowej na stanowisko postojowe przez samochód FOLLOW ME.

Cieszymy się, że dzięki współpracy ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na lotnisku nasze prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, nie powodując jakichkolwiek zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu Katowice Airport – podkreśla Michał Łukaszkiewicz. – Tu wyzwaniem dla nas była praca w obrębie czynnych płaszczyzn operacyjnych lotniska, gdyż nasz plac budowy znajdował się w ścisłym centrum portu, pomiędzy czynnymi drogami kołowania, płaszczyznami postoju samolotów oraz nową drogą startową.

Chmura 3D
Prace prowadziliśmy przy wykorzystaniu systemów 3D, za sprawą których sterowanie maszynami odbywało się pod kontrolą komputera z wczytanym trójwymiarowym modelem wykonywanych robót – informuje Piotr Mazur, kierownik budowy Skanska S.A. – Przed rozpoczęciem prac wykonaliśmy inwentaryzację początkową przy wykorzystaniu technologii skaningu laserowego. To umożliwiło dokładne i szybkie odwzorowanie obecnych elementów infrastruktury lotniska, co było istotne ze względów technologii, jak również ze względu na usytuowanie planowanych prac w sąsiedztwie czynnych płaszczyzn ruchu lotniczego. Zastosowanie maszyn z systemem sterowania 3D przyspiesza pracę oraz zwiększa jakość wykonywanych robót.

Faza II
W drugim etapie inwestycji zostaną przeprowadzone modernizacje wybranych dróg kołowania wraz z ich dostosowanie do wymogów II kategorii operacji lotniczych poprzez montaż dodatkowego oświetlenia nawigacyjnego. W ramach przedsięwzięcia w dodatkowe oświetlenie nawigacyjne zostanie wyposażona także część stanowisk postojowych.

A co słychać na 913?
Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł lotnisko do skrzyżowania DW NR 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach. Droga ta stanowi główny dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, obsługując zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Aktualnie wykonujemy konstrukcję lewej jezdni oraz przepust pod drogą wojewódzką – informuje Mariusz Luks, kierownik robót, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. W ramach inwestycji wykonano już połowę ronda na skrzyżowaniu DW 913 z ul. Józefa Piłsudskiego, po którym poruszają się kierowcy jadący w stronę lotniska lub z niego wracający. – Przed nami kolejny etap prac – przebudowa skrzyżowania DW 913 z ul. Transportową po zakończeniu i udrożnieniu przebudowy skrzyżowania z ul. Równoległą. Po 20 września zmienimy tymczasową organizację ruchu. Zamkniemy ul. Transportową, a ruch zostanie poprowadzony przez ul. Równoległą. Będzie to ostatni etap prac – zaznacza Mariusz Luks. – Już teraz apelujemy o ostrożność w tym rejonie i o stosowanie się do aktualnie obowiązującej organizacji ruchu.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jego wartość to ponad 9,3 mln zł brutto. Nowa droga będzie gotowa w listopadzie 2016 roku.

Źródło: Skanska
comments powered by Disqus