Przejdź do treści
De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10 (WK608) (fot. Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)
Źródło artykułu

Na lutowej Glassówce: statki powietrzne zarejestrowane w ULC, nie podlegające certyfikacji EASA, czyli co lata po niebie, ale wymaga specjalnego nadzoru

Statki powietrzne zarejestrowane w ULC, nie podlegające certyfikacji EASA, czyli co lata po niebie, ale wymaga specjalnego nadzoru to temat najbliższej "Glassówki" – spotkania poświęconego polskim konstrukcjom lotniczym, które od wiosny 2004 roku współorganizowane jest przez Klub Miłośników Historii Polskiej Techniki Lotniczej i Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa (SMIL).

Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2024 r., o godzinie 11:00 (przesunięta godzina spotkania, aby ułatwić dojazd uczestnikom spoza Warszawy) w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24.

Spotkanie poprowadzi Andrzej Kotwica, p.o. Wiceprezesa ULC ds. Standardów Lotniczych. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej Wydziału Mechanicznego, specjalizacja samoloty i śmigłowce. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej, na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, w zakresie Zarządzania Lotnictwem. Po ukończeniu WAT, w latach 1987-2004 pełnił służbę wojskową na różnych stanowiskach technicznych w lotnictwie sił zbrojnych.

Uczestnik wielu kursów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu Lotnictwa Cywilnego. Ukończył m. in. : Aircraft Airworthiness Course, ICAO Safety Managment System (SMS) Training Course, Training of SAFA Ramp Check Inspectors, Aircraft Maintenance and Engineering Management Course, Human Factors in Aviation, Standardisation Inspection of Competent Authorities Course,

Andrzej Kotwica z Lotnictwem Cywilnym związany jest od 2004 r. Wówczas rozpoczął pracę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako inspektor zdatności do lotu w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu. Był członkiem zespołów standaryzacyjnych (MAST – Maintenance Standardistions Teams) Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, w ramach których uczestniczył w audytach standaryzacyjnych w Finlandii, Serbii, Mołdawii oraz Turcji.

W latach 2016-2017 był zastępcą dyrektora Departamentu Techniki Lotniczej, a w latach 2017-2021 dyrektorem. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Lotnictwa oraz członkiem Rady Programowej Jednostki Certyfikującej w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Wracając do tematu Glassówki, SP EASA posiadają zasadniczo Świadectwo Typu EASA. SP spoza EASA są również znane jako statki powietrzne „Załącznika I”, ponieważ są one wymienione w Załączniku I do Rozporządzenia Bazowego (obecnie Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2018/1139), europejskiego prawodawstwa, które jest również źródłem podstawowych wymagań dotyczących licencjonowania pilotów oraz wymagań dotyczących ich szkoleń.

Wyżej wymieniona klasyfikacja dotyczy typów SP, a nie pojedynczych SP. Na przykład samolot typu Cessna 172N sklasyfikowany jest jako samolot pod nadzorem EASA. Agencji podlega więc każda konkretna Cessna 172N, podobnie wiele typów powszechnie spotykanych w ATO/DTO – takich jak inne modele Cessny, a także Pipery PA-28, PZL 104 Wilga i PA-38, Cirrus itp.

De Havilland Chipmunk T10 jest sklasyfikowany jako samolot wyjęty z nadzoru EASA i podobnie jest z innymi samolotami np. PZL 101, PA-18, AN-2.

Samoloty EASA podlegają przepisom Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, podczas gdy statki powietrzne spoza EASA są regulowane przez krajowe władze lotnicze.

Wyżej wymieniona klasyfikacja opiera się na różnych aspektach technicznych danego typu SP, takich jak jego złożoność i wiek konstrukcji. Nie opiera się ona natomiast na tym, gdzie statek powietrzny został wyprodukowany lub w jaki sposób został zarejestrowany.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o statkach powietrznych zarejestrowanych w ULC, nie podlegających certyfikacji EASA, czyli co lata po niebie, ale wymaga specjalnego nadzoru, w imieniu Andrzeja Kotwicy serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczej nazwane "Glassówką".

De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10 G-TRIC (fot. Magic Aviation, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10 G-TRIC (fot. Magic Aviation, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Spotkanie odbędzie się w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24. Jest to miejsce, w którym odbyło się już kilka Glassówek w 2019 i na początku 2020 r. Być może uda się uzgodnić wyjątkowo otwarcie zwykle zamkniętego w weekendy bezpośredniego wejścia do budynku. W przeciwnym razie trzeba wejść głównym wejściem, następnie korytarzem na I piętrze przejść do właściwego budynku i do sali. Poniżej schemat dojścia przygotowany przez Kol. Topczewskiego.

Schemat dojścia na Glassówkę w MEL

Sporą część biuletynów z wielu poprzednich spotkań można też przeczytać na stronie: www.smil.org.pl

Nagrania ze spotkań są dostępne na serwisie youtube po wpisaniu hasła: glassowka.

Na zdjęciu głównym: De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10 (WK608) (fot. Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony