Modlin: Wykonano próbny odcinek nawierzchni betonowej

Modlin (prace remontowe)

Wykonawca naprawy progów drogi startowej na Lotnisku Warszawa/Modlin uruchomił węzeł betoniarski i wykonał próbny odcinek nawierzchni.

Zakończyło się frezowanie nawierzchni na progu 26 drogi startowej. Jeszcze w tym tygodniu zakończy się frezowanie precyzyjne na progu 08 i rozpocznie się drugi etap prac naprawczych. W pierwszej kolejności odtworzona zostanie warstwa poślizgowa (łącząca podbudowę z nawierzchnią ścieralną). Od 23.04.2013 r. układana będzie betonowa warstwa ścieralna, najpierw na progu 26, a następnie na progu 08. Zakończenie tego etapu planowane jest na dzień 18.05.2013 r. Po wykonaniu wierzchniej warstwy obu progów w technologii  betonowej, nastąpi  montaż oświetlenia, wykonanie szczelin dylatacyjnych oraz naniesienie oznakowania

Na prośbę lotniska, generalny wykonawca - ERBUD SA, przedstawił zaktualizowany harmonogram napraw. Wg tego planu zakończenie prac nastąpi do dnia 18.06.2013 r., a nie do końca maja, jak zakładał wcześniejszy harmonogram. Z informacji od generalnego wykonawcy wynika, że przesunięcie terminu nastąpiło z powodu bardzo długiego okresu ujemnych temperatur, które uniemożliwiały prowadzenie robót. Zarządowi Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. bardzo zależy na wysokiej jakości realizowanych robót, dlatego też po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wykonawcy, zaakceptował przedstawiony harmonogram. Generalny wykonawca zaznaczył, że dołoży wszelkich starań, aby zniwelować powstałą zwłokę.Podwykonawcą firmy ERBUD SA, odpowiedzialnym za wykonanie warstwy betonowej,  jest firma Bilfinger Infrastructures SA. Prace ze strony lotniska nadzoruje firma APB Analiza Projekt Budowa, specjalizująca się w betonowych nawierzchniach lotniskowych.Bieżące ekspertyzy wykonywanych prac prowadzone będą przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.


Temperatura powietrza na lotnisku WMI z godziny 9:00 w okresie 1.03-12.04.2013 r.

Źródło: Port Lotniczy Warszawa-Modlin
comments powered by Disqus

Komentarze

Próbny pas już wykonali, ale jeszcze im mało. :)