Przejdź do treści
Komora niskich ciśnień "Wawelska" (fot. WIML)

Modernizacja komór niskich ciśnień w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej

Komora niskich ciśnień "Wawelska" i komora nagłej dekompresji to symulatory, w których badany i szkolony jest personel lotniczy oraz prowadzone są badania naukowe.

W ostatnim czasie realizowana jest modernizacja komór (zaplanowana do końca 2023 r.), polegająca na unowocześnieniu jej systemów, wymianie przestarzałych urządzeń oraz zainstalowaniu nowego oprogramowania.

Modernizacja ma na celu, zapewnienie sprawności komór i gotowości do wykonywania szkoleń i badań w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat oraz zwiększenie bezpieczeństwa badanych i szkolnych.

Komory są urządzeniami systemu symulacji zmiennych warunków środowiska podczas lotu, na trwale wpisanymi w system szkolenia personelu latającego Sił Zbrojnych RP, od którego zależy gotowość lotnictwa wojskowego do wykonywania zadań. WIML zapewnił wymagane procedury, które pozwoliły zrealizować niezbędną modernizację z zachowaniem pełnej zdolności do prowadzenia zaplanowanych szkoleń zgodnie z umowami zawartymi z MON.

W Komorze Niskich Ciśnień "Wawelska" wykonywane są badania i treningi personelu latającego Sił Zbrojnych RP w warunkach obniżonego ciśnienia barometrycznego w złożonych kombinacjach wysokości. Komora wyposażona jest w system komputerowy umożliwiający rejestrację parametrów: fizjologicznych (częstość skurczów serca, wysycenie tlenem krwi tętniczej) i technicznych (ciśnienie barometryczne, temperatura i wilgotność) oraz pełne monitorowanie tych parametrów na monitorze komputera podczas badania, co pozwala na dokładny i obiektywny sposób oceny badanych i ewentualną szybką pomoc. Parametry te prezentowane są w postaci cyfrowej i graficznej i archiwizowane na dysku twardym komputera.

Komora niskich ciśnień z nagłą dekompresją umożliwia przeprowadzenie treningu personelu latającego obejmującego: wpływ niedotlenienia na zdolność wykonywania zadań w aspekcie zachowania sprawności psychofizjologicznej, trening nagłej dekompresji.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony