Przejdź do treści
Źródło artykułu

Międzynarodowa Konferencja Bezzałogowych Systemów Powietrznych ICUAS ’23 na Uczelni Łazarskiego

W dniach 6-9 czerwca 2023 r. w Warszawie na terenie Uczelni Łazarskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Bezzałogowych Systemów Powietrznych 2023 (ICUAS’23).

Coroczna Międzynarodowa Konferencja na temat Bezzałogowych Systemów Powietrznych odbywa się już od 12 lat, jednak po raz pierwszy jest organizowana w Polsce - na Uczelni Łazarskiego.

Wszystko jest zasługą koordynatora konferencji, odpowiedzialnej za regulamin i obsługę prawną konferencji - prof. Anny Konert, Dyrektor Akademii Lotniczej im. Łazarskiego i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

ICUAS 23 oferuje wyjątkowe możliwości spotkania, interakcji i kształtowania przyszłości lotnictwa bezzałogowego na całym świecie, łącząc społeczności techniczne, regulacyjne i prawne. ICUAS '23 jest w pełni sponsorowany przez ICUAS Association, Inc., organizację non-profit.

Tematy przewodnie ICUAS 23:

  1. rekonfigurowalne platformy powietrzne;
  2. platformy powietrzne wielozadaniowe/hybrydowe;
  3. przepisy i standardy autonomii. 

Krajowe i międzynarodowe organizacje, agencje, przemysł, władze pracują nad zdefiniowaniem planów działania bezzałogowych systemów powietrznych / zdalnie sterowanych statków powietrznych (UAS/RPAS), wymagań technicznych i standardów, które należy wykorzystać i wdrożyć, aby rozwijać najnowocześniejszą technologię. Następna generacja UAS/RPAS będzie wykorzystywana w szerokim spektrum zastosowań cywilnych i publicznych.

ICUAS 23 ma na celu zgromadzenie różnych grup wykwalifikowanych przedstawicieli na całym świecie, agencji finansujących, przemysłu, środowisk akademickich, użytkowników końcowych i praktyków, w celu omówienia aktualnego stanu lotnictwa bezzałogowego oraz planu jego pełnego wykorzystania w domenach cywilnych i publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na możliwości badawcze oraz na to "co będzie dalej" w zakresie narzędzi, podstawowych i wspierających technologii oraz standardów, które należy wykorzystać w celu rozwoju najnowocześniejszych technologii.

ICUAS'23 obejmuje zawody UAV. Konkurs jest skoncentrowany na uczniach i studentach, oferując uczniom wyjątkowe możliwości sprawdzenia i porównania swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników z całego świata. Zawody podzielone są na dwa etapy: eliminacje symulacyjne i finały indywidualne. Finały odbędą się w trakcie konferencji, dzięki czemu studenci będą mogli się spotkać i uczestniczyć w konferencji. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w Zawodach UAV na stronie internetowej konferencji www.uasconferences.com/2023_icuas/

Międzynarodowa Konferencja Bezzałogowych Systemów Powietrznych ICUAS ’23 na Uczelni Łazarskiego

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony