Przejdź do treści
Samolot pasażerski w locie na tle pochmurnego nieba - widok z tyłu (fot. Ministerstwo Infrastruktury)
Źródło artykułu

MI: ruszają konsultacje społeczne oceny oddziaływania na środowisko Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu rządowego „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

W celu uwzględnienia różnorodnych punktów widzenia społeczeństwa oraz maksymalnego uwzględnienia ochrony środowiska, rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych będziemy mogli stworzyć jak najbardziej rzetelną i odpowiedzialną politykę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, uwzględniającą zarówno potrzeby społeczne, gospodarcze, jak i ochronę środowiska – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.) jest dokumentem definiującym główne założenia odnośnie do celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego. Polityka lotnicza uzupełnia kierunki rozwoju określone w dokumentach programowych wyższego rzędu tj. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” oraz „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”. Określone w niej cele strategiczne to wytworzenie dojrzałego, konkurencyjnego rynku usług lotniczych w Polsce, przyczyniającego się do stałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszego kraju, realizowanego z poszanowaniem jakości życia obywateli i wymogów ochrony środowiska, a także osiągnięcie pozycji regionalnego (europejskiego) lidera w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego.

Od 8 lipca do 7 sierpnia 2023 roku będzie można zapoznać się z projektem Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.), wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu oraz niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja dostępna jest na stronie www.gov.pl/web/infrastruktura/obwieszczenie-z-7-lipca-2023-r, a także została wyłożona do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury.

Więcej informacji na temat konsultacji, a także sposobu składania uwag i wniosków dostępnych jest na stronie: www.gov.pl/web/infrastruktura/obwieszczenie-z-7-lipca-2023-r.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony