Mechanicy lotnicy z zaproszeniem do LOT AMS

Spotkanie uczniów ZSP nr 3 w Krośnie z przedstawicielami LOT AMS (fot. UM Krosno)

Dynamiczny rozwój rynku lotniczego w Polsce i na świecie nie podlega dyskusji. Przekonują nas o tym podawane na każdym kroku liczby i statystyki. Jak ważnym elementem tego rozwoju jest edukacja i jakie są perspektywy zatrudnienia dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „Mechanik” w Krośnie? Sprawdźmy...

25 października 2018 roku w Warszawie odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych pt. „Lotnicze szkolnictwo techniczne i zawodowe, a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce”.  Według zaprezentowanej prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego do roku 2035 liczba obsługiwanych pasażerów w Polsce wzrośnie do ponad 94 milionów, a więc podwoi się w stosunku do obecnych danych za rok 2018.

Naturalną konsekwencją tego będzie wzrost liczby samolotów oraz personelu obsługowego. Najnowsze opracowanie „Services Market Outlook” na lata 2018-2037 wykonane przez Boeinga wskazuje, że zapotrzebowanie na nowy personel techniczny do roku 2037 wyniesie 622 tys. specjalistów na świecie i 108 tys. w Europie.

To ogromne zapotrzebowanie otwiera szansę na atrakcyjną i dobrze płatną pracę dla obecnych i przyszłych absolwentów ZSP nr 3 w Krośnie. Możliwości edukacyjne krośnieńskiego Mechanika zostały zauważone przez wiodące firmy dostarczające usługi związane z obsługą techniczną samolotów pasażerskich w Polsce.

Efektem prowadzonych w ostatnich miesiącach działań było zorganizowanie w dniu 21 listopada 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie spotkania naszych uczniów z przedstawicielami firmy LOT Aircraft Maintenance Services  (LOT AMS). Podczas wizyty w Krośnie zaprezentowano strukturę i zakres działalności firmy, możliwości zatrudnienia techników mechaników lotniczych i mechatroników oraz plany rozwojowe firmy w województwie podkarpackim. Miłym akcentem podczas wizyty, była obecność Arka, naszego byłego ucznia, a obecnie pracownika warszawskiego oddziału firmy.

Wydarzenie miało swoją rangę, ponieważ LOT AMS obok Polskich Linii Lotniczych LOT i LS Airport Services (obsługa naziemna pasażerów) jest członkiem powołanej w 2018 roku Polskiej Grupy Lotniczej. Dodatkowo firma rozpoczęła inwestycję budowy największej bazy MRO (Maintenance Repair & Overhaul) w Europie Środkowej i Wschodniej na lotnisku Rzeszów Jasionka. Najpóźniej w roku 2021 ma ona rozpocząć obsługę serwisową największych szerokokadłubowych samolotów pasażerskich, np. Boeing787 Dreamliner czy Airbus A350. Dzięki temu nasi uczniowie zyskają atrakcyjne oferty pracy bez konieczności opuszczania rodzinnych miejscowości.

 

W trakcie wizyty w Krośnie przedstawiciele LOT AMS spotkali się z Bronisławem Baranem – Zastępcą Prezydenta Miasta Krosna oraz Bogdanem Adamskim – dyrektorem ZSP3 i Grzegorzem Kuźniarowiczem – wicedyrektorem ZSP nr 3. Podczas tego spotkania omówiono możliwości współpracy szkoły z firmą LOT AMS, która zaproponowała przygotowanie porozumienia  polegającego m.in. na kierowaniu uczniów kierunku lotniczego z Mechanika na staże zawodowe i praktyki do siedziby firmy w Warszawie oraz budowanego kompleksu LOT AMS w Rzeszowie w Jasionce. Oferta ta daje nowe możliwości nie tylko na współpracę dotyczącą staży i praktyk ale i w najbliższej przyszłości na pracę absolwentów ZSP nr 3 w największym polskim przewoźniku lotniczym.

Przedstawiciele firmy LOT AMS mogli również zapoznać się z możliwościami szkoleniowymi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Z dużą satysfakcją słuchaliśmy, jak zakres i jakość posiadanego przez szkołę wyposażenia dydaktycznego zaskoczyły specjalistów największej organizacji obsługowej MRO w Polsce. To pokazuje, że przy odpowiednim wsparciu ze strony firmy mamy podstawy, aby zostać ważnym ośrodkiem szkoleniowym dla przyszłych kadr przemysłu lotniczego. Mamy nadzieję stać się częścią działalności edukacyjnej firmy, która podpisała list intencyjny z Ministerstwem Edukacji Narodowej na rzecz dostosowania szkolnictwa technicznego do zmieniających się potrzeb branży transportu lotniczego w Polsce.

Źródło: UM Krosna
comments powered by Disqus