Lotnicze indeksy rozdane

WSOSP uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2012/2013/ fot. major Wiesław Świerkowski

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych uroczyście zainaugurowała 10 października nowy rok akademicki 2012/2013.

Studia na pierwszym roku zaczęło w niej 68 podchorążych i 493 słuchaczy cywilnych. Na ich immatrykulację przybyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP wiceadmirał Waldemar Głuszko; zastępca dowódcy Sił Powietrznych - szef Szkolenia gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak, biskup polowy WP ksiądz doktor Józef Guzdek, prawosławny ordynariusz WP ks. bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski; ewangelicki dziekan Sił Powietrznych ks. płk. Wiesław Żydel oraz przedstawiciele uczelni współpracujących ze „Szkołą Orląt".

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy WSOSP zostali wyróżnieni medalem Komisji Edukacji Narodowej: ppłk Andrzej Komorek, mjr Sławomir Gaweł oraz Alicja Buczek, Milena Golicka, Teresa Gruszczyńska I Ewa Maciejowczak. Medalem za Długoletnią Służbę zostali wyróżnieni płk Andrzej Marciniuk, ppłk Kazimierz Słomiany oraz Robert Jędrys, Marian Łakomy, Jacek Trochim, Krzysztof Załęski i Zdzisław Załucki.

Zaszczytu pasowania na studenta WSOSP oraz otrzymania indeksu z rąk rektora – komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Jana Rajchela dostąpili szeregowi podchorążowie Kamil Mazur, Kacper Winogrodzki, Filip Ostrowski, Michał Żmuda, Rafał Szydłowski, Dominik Czajka, Aleksandra Kurowska, Karolina Brzeska, Bartłomiej Czpak, Katarzyna Kowalska.

W inauguracji roku akademickiego w charakterze gości uczestniczyli także attache wojskowi i przedstawiciele szkół lotniczych przebywający w „Szkole Orląt" z okazji odbywającej się konferencji dziekanów szkół lotniczych zrzeszonych w EUAFA.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Perspektywa rozwoju technologii kosmicznych i technik satelitarnych we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną" wiceminister Grażyna Henclewska z Ministerstwa Gospodarki.

major Wiesław Świerkowski
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Więcej zdjęć na stronie Sił Powietrznych RP.
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus