Lotnicza gwiazda za misje

Lotnicza gwiazda za misje

Od początku września 2012 roku Prezydent RP będzie wyróżniać nowym odznaczeniem pamiątkowym żołnierzy Sił Powietrznych, którzy od 2005 roku służyli w kontyngentach „Orlik” w misji nadzoru przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy, a także w operacji wsparcia Łotwy w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom szczytu NATO w Rydze w 2006 roku.

Nowe odznaczenie nazywa się Gwiazdą Załóg Lotniczych –prezydent wprowadził je rozporządzeniem z 4 maja 2012 roku. Przepisy o jego nadawaniu zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw, która nastąpiła 4 czerwca.

Prezydenckie rozporządzenie ustala wzór Gwiazdy Załóg Lotniczych, jej wstążki, baretki i okuć. Lotnicza Gwiazda wyglądem nawiązuje do wcześniej nadawanych Gwiazd: Iraku, Afganistanu, Czadu, Konga i Morza Śródziemnego, a ustanowionych w 2007 roku. Gwiazdy w systemie starszeństwa polskich odznaczeń są najniższymi odznaczeniami państwowymi.

Gwiazdą Załóg Lotniczych będą mogli być również honorowani za nienaganną służbę na obczyźnie członkowie załóg wojskowych statków powietrznych - uczestnicy polskich kontyngentów wojskowych, działających w innych niż wymienione operacjach, a także członkowie załóg wojskowych statków powietrznych, którzy służyli poza polskimi kontyngentami (na przykład na pokładach natowskich samolotów AWACS w Afganistanie i nad Morzem Śródziemnym).

Gwiazdę nadawać i wręczać ma Prezydent RP z inicjatywy własnej, a także na wniosek ministra właściwego do spraw obrony lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezydent ma również prawo do pozbawienia Gwiazdy osoby nią odznaczonej.

podpułkownik Artur Goławski
Wydział Prasowy DSP

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus