Przejdź do treści
Lotnicza Akademia Wojskowa stała się uczelnią stowarzyszoną KRPUT (fot. Lotnicza Akademia Wojskowa)

Lotnicza Akademia Wojskowa stała się uczelnią stowarzyszoną KRPUT

W dniach 12-14 września 2022 r. odbyło się Zgromadzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Poznaniu.  Podczas wydarzenia przyznano Lotniczej Akademii Wojskowej statusu uczelni stowarzyszonej. Uchwałę w tej sprawie KRPUT podjęła jednomyślne, wskazując tym samym, że LAW w sposób istotny wzmocni jakościowo Konferencję.

Decyzja została uchwalona w obecności Rektora-Komendanta LAW, gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura oraz Prorektor ds. naukowych, dr hab. inż. Anety Krzyżak, prof. LAW.

"Szkoła Orląt" znalazła się tym samym w gronie najznamienitszych uczelni technicznych w kraju. Dęblińska Uczelnia wierzy, że wkład Lotniczej Akademii Wojskowej przyczyni się do dalszego rozwoju nauk ścisłych w Polsce, szczególnie w obszarze nauk związanych z lotnictwem i obronnością.

Działalność naukowa Lotniczej Akademii Wojskowej jest ściśle związana z szeroko rozumianym lotnictwem i we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wpływa na kreowanie problematyki badawczej ważnej dla rozwoju Sił Zbrojnych. Działalność naukowa oparta jest obszarach badawczych skupionych wokół dwóch dziedzin naukowych i trzech ewaluowanych dyscyplin naukowych:

Dyscyplina nauki o bezpieczeństwie:
1) obronność państwa;
2) bezpieczeństwo lotnictwa;       
3) czynnik ludzki w lotnictwie;
4) społeczne aspekty bezpieczeństwa narodowego.

Dyscyplina inżynieria mechaniczna:
1) materiały lotnicze;
2) aerodynamika i mechanika lotu;   
3) niezawodność i eksploatacja konstrukcji i silników lotniczych oraz innych obiektów związanych z lotnictwem;
4) projektowanie konstrukcji lotniczych;
5) problemy awioniki i sterowania;
6) uzbrojenie lotnicze i przeciwlotnicze.

Dyscyplina inżynieria lądowa i transport:
1) zastosowanie systemów wspomagania SBAS w nawigacji;
2) technika radarowa w nawigacji lotniczej;
3) technika satelitarna GNSS w technologii BSP;
4) meteorologia GNSS. Meteorologia lotnicza w nawigacji lotniczej;
5) zaawansowane metody pozycjonowania satelitarnego GNSS w nawigacji lotniczej.

Pozostałe zakresy naukowe:
1) technologie kwantowe w mikroelektronice.
2) analiza promieniowania kosmicznego.
3) mechanika płynów, w tym turbulencje płynów i interakcje przepływu z opływanym ciałem.
4) historia lotnictwa, a także historia uzbrojenia lotniczego, kryptologii i cyberobrony.
5) medycyna i psychologia lotnicza.

Lotnicza Akademia Wojskowa posiadała dwa uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora: doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

W 2021 roku utworzono w Polsce pierwszą federację uczelni publicznych pod nazwą “Federacja Akademii Wojskowych”. Jest ona wynikiem współpracy Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Akademii Marynarki Wojennej. Główną rolą Federacji jest wspólne prowadzenie działalności naukowej i upowszechnianie wyników prowadzonych badań, jak również działań zmierzających do komercjalizacji tych wyników.

W ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017 - 2021 Federacja Akademii Wojskowych, której członkiem jest Lotnicza Akademia Wojskowa, uzyskała następujące kategorie naukowe w ewaluowanych dyscyplinach naukowych:
nauki o bezpieczeństwie - A+;
automatyka, elektronika i elektrotechnika - A;
pedagogika - A;
inżynieria lądowa i transport - B+;
inżynieria mechaniczna - B+.

Lotnicza Akademia Wojskowa stała się uczelnią stowarzyszoną KRPUT (fot. Lotnicza Akademia Wojskowa)2

(fot. Lotnicza Akademia Wojskowa)

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 11 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana do życia w 1989, pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony