Przejdź do treści
Źródło artykułu

Lot pożegnalny generała Jana Rajchela

W dniu 26 września 2016 roku, swój pożegnalny lot wykonał generał brygady pilot Jan Rajchel.

Gen. Jan Rajchel w 1988 roku ukończył Wyższą Oficerska Szkołę Lotniczą i rozpoczął zawodową służbę wojskową w 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowisku pilota klucza lotniczego.

W 1989 roku ukończył w Centrum Doskonalenia Lotniczego – kurs pilotów samolotów MiG-21, a w 1994 roku Akademię Obrony Narodowej. Uczestniczył w kursie kierowników lotów w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 1996 roku. W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych z zakresu taktyki.

W 2003 roku ukończył kurs dowódców baz lotniczych oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu której zajmował stanowiska służbowe w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego, 41 eskadrze lotnictwa taktycznego oraz w 23 Bazie Lotniczej. W 2007 roku zajmował stanowisko szefa sztabu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a 15 sierpnia objął stanowisko komendanta tej szkoły i został awansowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stopień generała brygady.

Lot pożegnalny w dniu 26 września 2016 rok został wykonany na samolocie MiG-29 Fulcrum z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Maszynę pilotowal ppłk dypl. pil. Piotr KUMAN Iwaszko – Dowódca Grupy Działań Lotniczych w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony