List intencyjny pomiędzy Portem Lotniczym Kraków, a PAŻP

Port Lotniczy Kraków - pas startowy (fot. Jacek Krawczyk)

Budowa nowej drogi startowej jest jedną z inwestycji ujętych  w Planie Generalnym lotniska Kraków-Balice. Projektowana infrastruktura przygotowana ma być do prowadzenia operacji z wykorzystaniem urządzenia ILS dla kategorii III.

Inwestycja związana z ILS ta ma na celu podniesienie poziomu precyzji wyznaczania ścieżek podejścia dzięki określaniu torów lotu z pomocą systemów naprowadzania.

Na początku marca  Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o.o. podpisał z  Polską Agencją Żeglugi Powietrznej list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie efektywnego zarządzania przestrzenią powietrzną w obrębie lotniska Kraków-Balice.

„Priorytetem Kraków Airport jest utrzymywanie pozycji lidera wśród europejskich portów regionalnych poprzez zapewnianie najwyższej jakości obsługi i bezpieczeństwa pasażera”- powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. Wyposażenie nowej drogi startowej w urządzenie  ILS CAT III pozwoli na wykonywanie operacji lotniczych w trudnych warunkach atmosferycznych, co jest obecnie utrudnione. System bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach  uwzględniających uwarunkowania operacyjne  i środowiskowe zdefiniowane w Planie Generalnym” – dodał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.


„Bezpieczeństwo i efektywność w  lotnictwie osiągamy dzięki dobrej i ścisłej współpracy między różnymi służbami lotniczymi. Po naszej stronie jest doświadczony personel operacyjny wspierany przez nowoczesne technologie lotnicze. Jestem przekonany, że zacieśniana współpraca PAŻP z lotniskiem w Krakowie będzie impulsem dla rozwoju całego regionu” – zapewnia Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Kluczowym elementem wzmiankowanego listu intencyjnego jest opracowanie koncepcji wdrożenia III CAT na planowanej do realizacji nowej drodze startowej wraz z wyposażeniem w urządzenia ILS CAT III oraz MLAT-LAM (Local Area Multilateriation).

W ramach zawartego listu intencyjnego PAŻP w porozumieniu z MPL opracuje procedury instrumentalnego podejścia do lądowania RNAV-GNSS dla NDS z zachowaniem i przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych dla tras przelotów m.in. nad terenami objętymi szczególną ochroną.

Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus