Przejdź do treści
Źródło artykułu

LAW: pożegnanie gen. broni pil. dr. inż. Tadeusza Mikutela

W dniu 12 stycznia br. w Rektoracie Lotniczej Akademii Wojskowej Rektor-Komendant podziękował za wieloletnią służbę i wkład w rozwój Sił Powietrznych RP kończącemu pełnienie zawodowej służby wojskowej gen. broni pil. dr inż. Tadeuszowi Mikutelowi.

Podczas pożegnania gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur zwrócił uwagę na bogaty przebieg służby generała broni Mikutela, który swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w Dęblinie, w ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej.

Gen. broni pil. dr inż. Tadeusz Mikutel służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku pilota w 45. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Babimoście. W latach 1987-1997 służył w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile. Był starszym pilotem, a w kolejnych latach dowódcą klucza lotniczego, szefem rozpoznania powietrznego eskadry, zastępcą dowódcy, a w latach 1995-1997 dowódcą eskadry. Od 1997 do 2001 roku służył w Powidzu - dwa lata jako zastępca dowódcy 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego, a następne tworzył 7. eskadrę lotnictwa taktycznego - pierwszą polską jednostkę lotniczą spełniającą standardy NATO i przez dwa lata był jej dowódcą. W latach 2001-2002 był zastępcą szefa Oddziału Wojsk Lotniczych – szefem Wydziału Operacyjnego w 3. Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu. Trzy lata (2002-2005) pełnił służbę w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Belgii jako starszy specjalista ds. Sił Powietrznych. Po powrocie z Mons służył w Powidzu jako dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego (2005-2007) oraz dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (2010-2011). 

Zajmował się procesem wdrażania w Siłach Powietrznych programu eksploatacji samolotów transportowych C-130E Hercules. W 2008 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady. Dowodził 1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (2011-2015). W 2015 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie, w latach 2017-2020, był zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2018 roku otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała dywizji. W styczniu 2020 roku objął stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz został awansowany do stopnia generała broni.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony