Kursy specjalistyczne z udziałem instruktorów US EUCOM

Uczestnicy szkolenia we Wrocławiu/ fot. płk Artur GRUSZKA

Na styczniowo-marcowe kursy specjalistyczne organizowane przez instruktorów US EUCOM w zakresie formowania ładunków do przewozu samolotami sił zbrojnych USA, przyjechało do wrocławskiej Komendy Obsługi Lotniska łącznie 87 żołnierzy z Sił Powietrznych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

Na całościowy program szkolenia, który był efektem współpracy ambasady USA, dowództwa US EUCOM, Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk oraz Sił Powietrznych, złożyły się nw. kursy:

UMO-151 (Unit Movement Officer Course) - tygodniowy, przeznaczony dla oficerów odpowiedzialnych za planowanie i realizację przewozów UiSW transportem lotniczym, morskim, drogowym oraz kolejowym zgodnie z zasadami obowiązującymi w SZ USA.

UMO-152 (AMC Affiliation/Air Load Planners Course) - dwutygodniowy, dotyczący przygotowania cargo oraz pasażerów do transportu lotniczego - Load Planning Volume 1 i 2.

HAZ-12 (HAZMAT Certification Course) - 14-dniowy kurs z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi wg standardów amerykańskich.

Na zakończenie, które odbyło się w dniu 03.03.2011 r., przybyli między innymi Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - płk Karol Andrzejewski, Szef Oddziału Planowania Transportu i HNS ZPL-A4 DSP - płk Artur Gruszka, przedstawiciel EUCOM CJ4 - col. William R. Stanley jr. oraz przedstawiciel Ambasady USA w Polsce. Rolę gospodarza pełnił Komendant KOL Wrocław - mjr Piotr Frydlewicz.

Uczestnikom zostały wręczone przez stronę amerykańską certyfikaty, które uprawniają do za/wyładunku statków powietrznych AIR FORCE USA.

„Było tak, jak powinno być - treściwie merytorycznie i znakomicie organizacyjnie" - podsumowali szkolenie żołnierze i instruktorzy.

płk Artur GRUSZKA

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus