Książka "Czynnik ludzki w operacjach lotniczych" w sklepie dlapilota.pl

Czynnik ludzki w operacjach lotniczych

Książka „Czynnik ludzki w operacjach lotniczych” autorstwa spółki, zawodowego psychologa Ryszarda Makarowskiego (a przy tym amatora pilota) oraz zawodowego pilota liniowego Tomasza Smolicza (amatora psychologa), jest czytelnym wykładem o fizjologii i psychologii pilota w sposób wyraźny oddziałujących na osiągi i możliwości zespołu jaki tworzą pilot i samolot.

Książkę tę, jedyną w języku polskim na rynku wydawnictw lotniczych, polecamy wszystkim pilotom, uczniom-pilotom, instruktorom szkolącym na wszystkich poziomach wykształcenia lotniczego, zarówno cywilnym jak i wojskowym, a także innym czytelnikom zainteresowanym tematem.

Pod terminem „czynnik ludzki” można rozumieć potencjał naturalnych zasobów tkwiących w istocie ludzkiej i ich wykorzystanie w celu działania. Jeden z zasobów dotyczący pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, tkwi głównie w psychice i wielopoziomowej, hierarchicznej strukturze systemu nerwowego. Produktami tej sfery są: ocena sytuacji i podejmowanie decyzji. Drugi z zasobów dotyczy ogólnie energii i zasilania i jest związany z przemianami chemicznymi w mechanizmach odżywiania, oddychania i krwiobiegu, jak również z gromadzeniem przemian w bioakumulatorach, głównie chemicznych, o zróżnicowanych pojemnościach w organizmie człowieka. Rozpatrywanie zasobów informacji energii we wzajemnym powiązaniu pozwala rozumieć „czynnik ludzki” jako właściwą gospodarkę tymi zasobami człowieka.


Książka wykracza poza standard wiadomości wymaganych przy ubieganiu się o licencję pilota zawodowego, może natomiast służyć adeptowi sztuki latania dla indywidualnego pogłębienia wiedzy i przez to – podniesieniu bezpieczeństwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Prof. dr hab. inż. Janusz Morawski

***
Recenzowany rozdział XV „Lotnictwo wojskowe” wnosi pewne uporządkowanie w definicje pojęcia czynnik ludzki. Książka może być pomocna dla studentów kierunków lotniczych i kadry dowódczej w zrozumieniu złożoności problemu human factor.

Pozytywnym faktem jest wprowadzenie pojęcia „kultura bezpieczeństwa” i choćby dlatego warto ją polecać kadrze dowódczej wszystkich szczebli.

Niezwykle istotne jest przypomnienie artykuł § 1KK i wniosek „żołnierz ma prawo odmówić wykonania rozkazu sprzecznego przepisania prawa”. Wydaje mi się, że sformułowania zawarte w publikacji mogą pomóc w przekonaniu „ opornych do tej pory decydentów wojskowych” we wprowadzeniu odpowiednich zapisów w Regulaminie Lotów, które umożliwiłyby inna niż binarna (zabrania się – zezwala się) interpretację działania załogi wojskowego statku powietrznego.

Generał dywizji dr inż. Pilot Leszek Cwojdziński

Książka dostępna jest w sklepie dlapilota.pl

Źródło: sklep.dlapilota.pl
comments powered by Disqus