Przejdź do treści
Źródło artykułu

Kraków: niepewna przyszłość nowej drogi startowej

Złożony przez krakowski port lotniczy poprawiony raport oddziaływania na środowisko nowej (drugiej) drogi startowej, który jest obowiązkowy, aby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała decyzję środowiskową, która pozwoli na rozpoczęcie realizacji długo wyczekiwanej inwestycji, zawiera liczne błędy i jest niekompletny – dowiedział się Rynek Lotniczy.

Małopolskie lotnisko im. Jana Pawła II znów zostało wezwane do uzupełnienia raportu. Wydanie decyzji środowiskowej to odległa w czasie perspektywa, więc termin rozpoczęcia kluczowej inwestycji znów się opóźni.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w podkrakowskich Balicach chęć budowy drugiej drogi startowej wyraża od długiego czasu, a dokładnie od roku 2016. Właśnie wtedy dokumentację do rozpatrzenia wniosku o zgodę środowiskową, która jest konieczna przy tak dużych inwestycjach otrzymali urzędnicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. W takich dokumentach bada się m.in. oddziaływanie lotniska na okolicę. Po tym, jak okazało się, że żona dyrektora oddziału posiada działki na terenie objętym postępowaniem – sprawę przeniesiono do Kielc.

Złożenie przez Kraków Airport uzupełnionego zgodnie z wezwaniem raportu nie załatwi od razu sprawy, gdyż po przedłożeniu, według wymagań́ prawnych dot. oceny oddziaływania na środowisko, konieczne będzie uzyskanie opinii organu Inspekcji Sanitarnej, Wód Polskich oraz przeprowadzenie udziału społeczeństwa, które na 99,99 proc. zgłosi zastrzeżenia, gdyż mieszkańcy terenów pobliskich Balicom od początku wyrażają kategoryczny sprzeciw budowie drugiej drogi startowej, wskazując na pogorszenie się warunków życia.

Spełnienie ww. wymogów umożliwi wydanie decyzji kończącej postepowanie, lecz prawda jest taka, że taki obrót sprawy oznacza jedno – termin rozpoczęcia kluczowej dla krakowskiego lotniska inwestycji znacząco się opóźni.

Cały artykuł czytaj na stronie: https://www.rynek-lotniczy.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony