Kosmiczne badania w PGZ

Wypuszczenie satelity w przestrzeń kosmiczną (fot. esa.int)

Konsorcjum składające się z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia ma do 2023 roku opracować system rakietowy pozwalający wynosić w kosmos – na ponad 100 km – ładunki badawcze i mikrosatelity. Wartość projektu to 23 mln zł, większość środków wyłoży Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pod koniec lutego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”. Jego celem jest przeznaczenie około 144 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na projekty badawczo-rozwojowe związane z technologiami kosmicznymi.

Do konkursu zgłoszono 33 wnioski, dofinansowanie przyznano 15. Najwięcej środków – 33,4 mln zł – otrzyma konsorcjum, które chce rozbudować sieć satelitów obserwacyjnych REC. Niewiele mniej (29,8 mln zł) – firmy, które planują stworzyć system mikrosatelitarny EagleEye. Trzecim zwycięzcą jest konsorcjum podmiotów ściśle związanych z przemysłem obronnym. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. (lider konsorcjum), Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia chcą opracować system rakietowy zdolny wynosić w kosmos – na wysokość ponad 100 km – ładunki badawcze i mikrosatelity. Na swój projekt konsorcjum obronne otrzyma z NCBiR 18,6 mln zł. Koszt całości to 23 mln zł. Projekt ma zostać sfinalizowany do końca 2023 roku.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej podkreślają, że jednym z założeń projektu jest obniżenie kosztów kosmicznych prac badawczych prowadzonych w Polsce. – Biorąc pod uwagę, że główne elementy systemu mają być odzyskiwane, prace te umożliwią redukcję kosztów prowadzenia w przyszłości badań przez polskie placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne w warunkach mikrograwitacji – wyjaśnia Beata Perkowska, kierownik Działu Komunikacji, Departament Komunikacji i Marketingu PGZ.

W Polsce z każdym rokiem przybywa firm i spółek pracujących na rzecz rozwoju technologii kosmicznych. – Obecnie to około 300 podmiotów, w tym wiele małych i średnich firm, co daje mniej więcej 3 tys. miejsc pracy – ocenia Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Stajemy się krajem, który dla największych kosmicznych potęg, Stanów Zjednoczonych i Chin, zaczyna być partnerem w obszarze badań naukowych, a także partnerem biznesowym – podkreślał Jarosław Gowin, wicepremier i szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (któremu podlega NCBiR), podczas ogłoszenia listy projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”.

Krzysztof Wilewski

Źródło: polska-zbrojna.pl
comments powered by Disqus