Konsultacje nowych Wytycznych KE ws. pomocy państwa dla portów lotniczych i przewoźników

Konsultacje społeczne

Informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje nowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych. Nowe wytyczne mają zastąpić obowiązujące dotychczas Wytyczne wspólnotowe z 2005 r. dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcia działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych oraz Wytyczne Komisji z 1994 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu WE oraz art. 61 Porozumienia EOG do pomocy państwa w sektorze lotnictwa. 

Konsultacje trwają od 3 lipca do 25 września 2013 r.

Dokumentacja dotycząca prowadzonych konsultacji 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem nowych wytycznych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus