Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej na najlepszą pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS - kosmonauci pracują na zewnątrz (fot. ESA/NASA)

PAK ogłosiła drugą edycję konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej zrealizowaną w roku akademickim 2018/2019.

Konkurs skierowany jest do osób, które w roku przyznania nagrody ukończyły studia I lub II stopnia w polskich uczelniach wyższych. Zgłaszane prace dyplomowe powinny dotyczyć zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii kosmicznej w aspekcie teoretycznym oraz rozwiązań praktycznych. To już druga edycja konkursu – Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej zostały przyznane po raz pierwszy w roku 2018 za prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018.

Konkurs jest jednym z działań podjętych przez Polską Agencję Kosmiczną w ramach realizacji zadań ustawowych. Jego celem jest promowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć studentów polskich uczelni wyższych z zakresu inżynierii kosmicznej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

PAK chce szczególnie wyróżnić studentów, którzy zdecydowali się wykorzystać pozyskaną w trakcie studiów wiedzę do zgłębiania problematyki związanej z technologiami kosmicznymi. Kapituła konkursu ocenia zgłoszone prace w kontekście ich wartości naukowej, możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz innowacyjności zaproponowanych rozwiązań.

Technologie kosmiczne, badania związane z inżynierią kosmiczną - to trudne zagadnienia. Poprzez ten konkurs Polska Agencja Kosmiczna chce docenić tych, którzy nie przestraszyli się złożoności tematyki. Podjęli wyzwanie, włożyli sporo wysiłku, którego efektem była praca dyplomowa. Mamy nadzieję, że studenci oraz młodzi absolwenci, którzy w swoich projektach podjęli wyzwanie badania kosmicznych zagadnień, nie poprzestaną na tym i zdecydują się na pracę w polskim sektorze kosmicznym – powiedział Michał Szaniawski, p. o. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Do nagrody mogą być zgłaszane indywidualne lub zbiorowe prace dyplomowe, które uzyskały pozytywną ocenę rodzimej uczelni i spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy prac lub ich uczelnie do 30 października 2019 roku. 

Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej zostaną przyznane trzem najlepszym pracom dyplomowym w każdej z dwóch kategorii – prac inżynierskich (licencjackich) i prac magisterskich. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości od 3 do 5 tys. złotych. Kapituła konkursu będzie oceniała zgłoszone prace w kontekście ich wartości naukowej, możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz innowacyjności zaproponowanych rozwiązań.

Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbędne do udziału są dostępne poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PAK: www.pak.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-o-nagrode-naukowa-prezesa-pak-za-najlepsza-prace-dyplomowa.html

Do pobrania:
•  Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa PAK – regulamin
•  Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa PAK – załącznik nr 1
•  Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa PAK – załacznik nr 2


Pytania dotyczące konkursu można kierować do:
Sławomir Nichczyński
Specjalista
Departament Edukacji PAK
tel. +48 58 500 87 51
e-mail: slawomir.nichczynski@polsa.gov.pl

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus