Konferencja Naukowa „100 lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego” w Dęblinie

Konferencja Naukowa „100 lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego” w Dęblinie

Zapraszamy entuzjastów oraz sympatyków lotnictwa wojskowego na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: 100 Lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego, której organizatorami są: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Konferencja odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. w Dęblinie, w historycznych wnętrzach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – „Szkoły  Orląt”. Będzie jednym z punktów programu Centralnych Obchodów Jubileuszu 100-lecia lotnictwa wojskowego.

Celem konferencji jest Wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych wyników badań z historii polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918-2018 oraz popularyzowanie wiedzy o lotnictwie i jego narodowych bohaterach w środowisku wojskowym i cywilnym.

Konferencja  zostanie  zorganizowana w formie paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział uznani historycy wojskowości i lotnictwa, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, muzealnictwa, nauki oraz organizacji społecznych.

Konferencja będzie przebiegała w pięciu panelach tematycznych:

Panel I – Lotnictwo polskie w operacjach powietrznych XX wieku (moderator: dr Lucjan Fac – WSOSP Dęblin)
Zagadnienia do  dyskusji:
• Lotnictwo wojskowe w walce o niepodległość Polski;
• Działalność polskiego lotnictwa w wojnie obronnej w 1939 roku;
• Polskie Siły Powietrzne na frontach II wojny światowej;
• Wsparcie lotnicze dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
• Lotnictwo  polskie  na froncie wschodnim w latach 1943-1945;
• Polskie lotnictwo w strukturach Układu Warszawskiego.

Panel II – Asy polskiego lotnictwa wojskowego (moderator: dr hab. Marcin Kruszyński, prof. WSOSP)
Zagadnienia do dyskusji:
• Zmagania wojenne polskich lotników w latach 1914-1920;
• Piloci myśliwców oraz załogi bombowców Polskich Sił Powietrznych na frontach II wojny światowej;
• Powojenne losy polskich lotników w kraju i na emigracji.

Panel III – Konstrukcje lotnicze polskich sił powietrznych (1918-2018) (moderator: dr Marcin Paluch – WSOSP Dęblin)
Zagadnienia do dyskusji:
• Pierwsze konstrukcje polskiego lotnictwa wojskowego;
• Rozwój polskiego lotnictwa w okresie międzywojennym w latach 1921-1939;
• Samoloty, na których walczyli Polacy w latach 1939-1945;
• Powojenne konstrukcje sowieckie i polskie w służbie lotnictwa wojskowego;
• Przeobrażenia techniczne polskiego lotnictwa wojskowego na przełomie XX i XXI wieku;
• Współczesne aspekty szkolenia lotniczego w Szkole Orląt.

Panel IV – Doświadczenia i wnioski z użycia Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach sojuszniczych i działaniach koalicyjnych (moderator: dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP)
Zagadnienia  do  dyskusji:
• Wsparcie lotnicze PKW w działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie;
• Doświadczenia PKW ORLIK wynikające realizacji misji Baltic Air Policing;
• Doświadczenia PKW realizującego operację Inherent Resolve w Kuwejcie, Iraku i Katarze.

Panel V – Upamiętnianie lotniczego dziedzictwa i jego rola w strategiach promocji regionów (moderator: Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych)
Zagadnienia  do  dyskusji:
• Muzea wojskowe w służbie ochrony zabytków gromadzenie, ochrona, badania naukowe i prezentacja lotniczego dziedzictwa w kolekcjach muzeów polskich;
• Działalność stowarzyszeń na rzecz upamiętniania tradycji lotnictwa wojskowego – pomniki, miejsca pamięci, rekonstrukcje historyczne, pokazy artystyczne;
• Lotnicze dziedzictwo na mapie militarnej turystyki kulturowej.

Podczas konferencji odbędzie się też projekcja filmu POLACY W BITWIE O ANGLIĘ. "...TO CÓŻ, ŻE SPADŁA KTÓRAŚ Z GWIAZD...", oraz spotkanie autorskie i dyskusja z jednym z reżyserów – Leszkiem Wiśniewskim (TVP Lublin).

Wśród imprez towarzyszących konferencji znalazły się: wystawa publikacji książkowych o tematyce lotniczej (Wydawnictwo WSOSP); wystawa historycznych i współczesnych fotografii lotniczych; stoisko  promocyjne  WSOSP; wystawa plenerowa i stoisko z publikacjami Instytutu Pamięci Narodowej; prezentacja szkół, kształcących kadry na rzecz lotnictwa; stoisko promocyjne Muzeum Sił Powietrznych.

Konferencja jest przedsięwzięciem bezpłatnym. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym te rminie do dnia 2.03.2018 r. na adres mailowy sekretarza konferencji (dr Marcina Palucha); e-mail: m.paluch@wsosp.pl, telefon kontaktowy: +48 503-051-574.

Ważne terminy:
02.03.2018  r. – zgłoszenie udziału w konferencji (karta zgłoszenia)
06.03.2017  r. – informacja o kwalifikacji referatów do opublikowania
03.04.2018  r. – przesłanie pełnego tekstu referatu (.doc oraz .pdf)
16.04.2017  r. – publikacja komunikatu nr 2
10.08.2018  r. – przesłanie przez organizatora programu konferencji

Zakwalifikowane referaty będą opublikowane w monografii wieloautorskiej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Monografia zostanie wydana drukiem do 23 sierpnia 2018 r. Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zamieszczonymi przez organizatorów wytycznymi edytorskimi (wymogi edytorskie).

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konferencji materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa,  egzemplarz monografii, kawę i herbatę oraz uroczysty lunch.

Więcej szczegółowych informacji w Komunikacie Nr 1 oraz na stronie www.wsosp.pl

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus