Przejdź do treści
Źródło artykułu

Konferencja "Jak robić międzynarodowe projekty w sektorze dronowym. Finanse, Partnerstwa, Inspiracje"

Do rozpoczęcia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach pozostało 12 dni. W programie pierwszego dnia MSPO, 5 września 2023 r., znalazła się konferencja pt. "Jak robić międzynarodowe projekty w sektorze dronowym. Finanse, Partnerstwa, Inspiracje.", której organizatorem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Konferencja odbędzie się w godzinach 11:00-15:00.

Wydarzenie rozpocznie się prezentacją wizji rozwoju innowacyjnych projektów B+R branży BSP w kontekście wydarzeń na Ukrainie poprowadzoną przez Dyrektora Centrum Technologii Bezzałogowych, Instytut Lotnictwa. Grzegorz Trzeciak, podzieli się swoją perspektywą, która kształtowała się w środowisku wojskowym, biznesowym oraz wśród regulatorów lotnictwa i BSP.

Przedstawiciel Branżowego Punktu Kontaktowego opowie o otwartych konkursach na dofinansowanie. Po czym Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa odda scenę przedstawicielom sektora BSP na przedstawienie krótkich prezentacji firm i innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby się rozwinąć dzięki nowym partnerom i wsparciu finansowym.

Na koniec organizator zaprasza na sesję matchmakingu. W ramach dyskusji przy wybranych przez uczestników tematach, będzie szansa znaleźć partnerów do projektów i wymienić się doświadczeniami.

Sektor dronowy w Polsce jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Aby branża BSP miała szansę na globalną ekspansję musi znać światowe trendy w rozwoju technologii, ale przede wszystkim rozwój ten wymaga współdziałania i konsolidacji wielu różnych podmiotów.

Jako Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa tworzymy nie tylko technologie przyszłości dla sektora dronowego, ale i ekosystem, w ramach którego możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń – mówią organizatorzy konferencji.

Więcej informacji na stronie www.ilot.lukasiewicz.gov.pl oraz www.iawl.edu.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony