Konferencja i wystawa LOTNISKO 2011

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2011

16 lutego 2010 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się po raz czwarty Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2011, przygotowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A., miesięcznik „RAPORT-wojsko, technika, obronność”, magazyn lotniczy „Skrzydlata Polska”.

Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa ilustrująca produkty i usługi z zakresu infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.

Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej; przedstawiciele policji i straży granicznej; zarządy lotnisk i linii lotniczych; organizacje zarządzające portami lotniczymi; dostawcy sprzętu do obsługi eksploatacji portów lotniczych; inwestorzy; firmy konsultingowe; firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne dla bezpieczeństwa portów lotniczych; dostawcy infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.

Patronat Honorowy nad imprezą objęli: Minister Infrastruktury, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Gdańsk, Prezydent Miasta Kraków, Prezydent Miasta Wrocław.

IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2011 ma na celu promocję oraz popularyzację zagadnień związanych z planami budowy, modernizacji i wyposażania lotnisk oraz infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej w Polsce.

Tematyka konferencji LOTNISKO 2011 obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Polskie porty lotnicze dziś i jutrzejsze perspektywy rozwoju ich infrastruktury.

  • Nowoczesne technologie dla modernizacji bezpieczeństwa i infrastruktury portów lotniczych.

  • Kierunki rozwoju rynku handlingowego w Polsce.

  • Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Więcej informacji

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus