Przejdź do treści
Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie - konferencja (fot. Lotnicza Akademia Wojskowa)
Źródło artykułu

Konferencja "Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie"

Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza na konferencję "Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie", która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. w siedzibie Klubu Wojskowej Akademii Technicznej, przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25A w Warszawie.

W obliczu rosnącego zainteresowania i dynamicznego rozwoju technologii bezzałogowych, celem konferencji „Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie” jest zgłębienie potencjału oraz wyzwań związanych z wdrażaniem bezzałogowych systemów powietrznych i pojazdów w różnych sektorach. Integracja tych nowoczesnych rozwiązań z życiem codziennym i sferą profesjonalną otwiera nowe perspektywy dla służb mundurowych, sektora transportu i logistyki, jednocześnie stawiając przed nimi wyjątkowe wyzwania.

Konferencja ta jest odpowiedzią na potrzebę dialogu między ekspertami, przedstawicielami przemysłu, służb mundurowych oraz naukowców, w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem bezzałogowych platform. W dobie szybkich zmian technologicznych i ewoluujących zagrożeń, kluczowe staje się wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zwiększą efektywność i bezpieczeństwo operacji, ale również będą odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję do pogłębionej dyskusji na temat najnowszych trendów w rozwoju technologii bezzałogowych, ich zastosowań w działaniach służb mundurowych, a także możliwości wykorzystania w sektorze transportu i logistyki. Spotkanie będzie również okazją do zastanowienia się nad kierunkami dalszego rozwoju oraz nad sposobami adresowania wyzwań prawnych, etycznych i technicznych związanych z integracją tych technologii w codzienne życie.

Celem konferencji jest nie tylko przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i innowacji, ale również inspirowanie do współpracy międzysektorowej, która jest niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału bezzałogowych platform w służbach mundurowych i transporcie. Zapraszamy do udziału w tej ważnej inicjatywie, która ma na celu kształtowanie przyszłości bezzałogowych systemów na rzecz bezpieczeństwa, efektywności i innowacyjności.

Termin rejestracji upływa dnia 19 kwietnia 2024 r. – uavconf.law.mil.pl/index.php/rejestracja

Organizatorami konferencji są Lotnicza Akademia Wojskowa, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polski Klub Lotniczy.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: uavconf.law.mil.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony