Konferencja AIRSIDE

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

3 grudnia 2008 r. w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie odbyła się konferencja „AIRSIDE” pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Organizatorem konferencji był JKM Institute.

Słowo wstępne, w imieniu nieobecnego Sekretarza Stanu Tadeusza Jarmuziewicza, wygłosił Marian Konopiński kierujący Departamentem Transportu Lotniczego Ministerstwa Infrastruktury.

Polską Agencję Żeglugi Powietrznej reprezentowali: Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek, Kierownik Działu Procesów Jakości i Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego - Marian Sławiński oraz Kierownik Działu Kontroli Lotniska Jarosław Niewiński.

Uczestnikami konferencji byli także m.in.: przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, miesięcznika „Lotnisko” oraz firm, środowisk i organizacji związanych z lotnictwem.

Konferencja poświęcona była szeroko pojętej tematyce związanej z działalnością lotnisk. Pojawiły się na niej zagadnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania portów lotniczych, nowych technologii nawierzchni lotniskowych, zależności między ekologią i płytą lotniska, systemów nawigacji naziemnej, zarządzania ruchem i optymalizacji projektowania płyty lotniska.

Pierwszym prelegentem z PAŻP był Pan Marian Sławiński, który przedstawił zasady szkolenia personelu portów lotniczych. Omówił m.in. jakie powinny być kompetencje załogi portu lotniczego i jakie certyfikaty władzy lotniczej są wymagane. Przedstawił również wymagania szczegółowe, minima kompetencyjne oraz filozofię i wizję szkolenia specjalistów portu lotniczego. Pan Jarosław Niewiński, w swojej prezentacji „Zwiększenie przepustowości AIRSIDE” omówił m.in. takie parametry jak czas operacji, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz możliwe pole do zmian. Ukazał zwiększenie przepustowości jako złożony proces, wymagający współpracy z liniami lotniczymi i lotniskiem.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus