Przejdź do treści
Źródło artykułu

Komunikat Zarządu MPL Warszawa/Modlin dot. materiałów sponsorowanych nt. portu

Zarząd MPL Warszawa/Modlin opublikował komunikat w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi w materiałach sponsorowanych, który zamieszczamy poniżej.

Odpowiedź Zarządu w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi w materiałach sponsorowanych

"Od 1 września br. w prasie oraz na portalach internetowych zaczęły pojawiać się publikacje oraz wywiady z dr Arturem Bartoszewiczem, podpisywanym jako ekonomista Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  W materiałach tych dr Bartoszewicz podaje informacje dotyczące Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. W swoich wypowiedziach dr Bartoszewicz twierdzi, że dalszy rozwój Modlina jest biznesowo nieuzasadniony, sam port jest niewydolny, źle zarządzany oraz nie ma możliwości przeprowadzenia na nim inwestycji. Wszystkie te twierdzenia są dalekie od prawdy, co potwierdzają odpowiednie dokumenty, które były już kilkukrotnie prezentowane opinii publicznej.

Dr Artur Bartoszewicz w swoich materiałach podważa także kompetencje Zarządu MPL Warszawa/Modlin oraz powołuje się na niepubliczne zapisy posiedzeń właścicieli spółki, do których Pan dr Bartoszewicz nie powinien mieć dostępu z uwagi, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dr Bartoszewicz już niejednokrotnie krytykował Port Lotniczy w Modlinie, jednocześnie mówiąc w samych superlatywach o inwestycji PPL w Radomiu. Warto tu zauważyć, że dr Artur Bartoszewicz jest zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Baltony – spółki, należącej do PPL.

Wszystkie wywiady, które pojawiły się m.in. w Pulsie Biznesu, prasie regionalnej grupy Polska Press oraz na portalu money.pl są oznaczone jako opłacone materiały sponsorowane Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL), który jest współwłaścicielem MPL Warszawa/Modlin. Płacenie za tego typu materiały, szkalujące dobre imię spółki jak i Członków jej Zarządu uznajemy za bardzo nieetyczne. Szczególnie w obecnej, wywołanej pandemią koronawirusa trudnej sytuacji, w której znajdują się polskie porty lotnicze wydatkowanie środków spółki Skarbu Państwa na tzw. Czarny PR można uznać za szkodliwe dla opinii całego środowiska lotniczego. Tego typu działania wymierzone w MPL Warszawa/Modlin,– w ocenie Zarządu – można uznać za działanie na jej szkodę w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa."

Zarząd Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony