Przejdź do treści
Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło
Źródło artykułu

Komunikat ULC w sprawie zatwierdzenia rozkładu lotów Turkish Airlines

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC nie wydał odmowy zatwierdzenia rozkładu lotów przewoźnika lotniczego Turkish Airlines wykonywanych na trasach z Polski do Stambułu w sezonie rozkładowym Lato 2023. Prezes ULC nadal rozpatruje wniosek Turkish Airlines o zatwierdzenie rozkładu lotów na sezon letni na trasach Warszawa-Stambuł, Katowice-Stambuł, Warszawa-Antalya.

Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o przepisy ustawy Prawo lotnicze i Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o transporcie lotniczym, podpisanej w Ankarze 25 sierpnia 1967 r.

Zgodnie ze wspomnianą umową międzynarodową przewoźnicy lotniczy strony tureckiej i strony polskiej muszą dokonać ze sobą uzgodnień w zakresie realizowanych przewozów w danym sezonie rozkładowym. W sezonie rozkładowym Zima 2022/2023 przewoźnik strony polskiej tj. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. nie zgłosił zastrzeżeń do wykonywania przez Turkish Airlines lotów na trasie Stambuł-Katowice. W związku z tym, Turkish Airlines może wykonywać loty do końca sezonu zimowego. Natomiast Polskie Linie Lotnicze LOT w piśmie z dnia 12 stycznia 2023 r. poinformowały ULC, że są zainteresowane rozpoczęciem lotów na trasie z Katowic do Stambułu. W związku z tym, zgodnie ze wspomnianą umową, w sezonie Lato 2023 obaj przewoźnicy muszą uzgodnić ze sobą rozkład lotów pomiędzy Polską a Turcją.

Z informacji otrzymanych z PLL LOT w dniu 28 lutego 2023 r. wynika, że rozmowy pomiędzy centralą PLL LOT i centralą Turkish Airlines w Stambule są już na końcowym etapie. Dopiero po uzyskaniu informacji o ostatecznym uzgodnieniu planów przewozowych obu przewoźników możliwe będzie podjęcie decyzji o zatwierdzeniu rozkładu Turkish Airlines na sezon letni na loty z i do Polski.

ULC wierzy, że centrale obu przewoźników zakończą rozmowy niezwłocznie, tak aby decyzja w sprawie zatwierdzenia rozkładu Turkish Airlines przez ULC, mogła zostać podjęta jak najszybciej.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony