Przejdź do treści
Źródło artykułu

Komponent Lotniczy WOT czy w dalszym ciągu może być potrzebny?!

Problemy kadrowe polskiego wojska -  tak informuje Rzeczpospolita za raportem  pochodzącym z  NIK. Poważnym problemem polskich sił zbrojnych są braki kadrowe, i to nie tylko wśród żołnierzy. Brak sprzętu ogranicza zaś szkolenie wojska, np. pilotów.

Kompromitująco brzmią wyniki kontroli przeprowadzonej w Lotniczej Akademii Wojskowej i 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego z Dęblina. Z powodu braku maszyn – wycofania ze służby samolotów TS-11 Iskra – oraz faktu, że połowa samolotów szkolnych M 346 Bielik była niesprawna, absolwenci nie byli przygotowani do służby, a szkolenie w bazach było poważnie utrudnione. Zdaniem NIK ponad 40 proc. absolwentów kończących w latach 2019–2020 studia o specjalności pilot samolotu odrzutowego nigdy nie szkoliło się na takim samolocie. MON po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny stawia na nowe formy służby.

Wydaje się więc racjonalnym aby  przeanalizować w aktualnym stanie rzeczy stanowisko MON w nawiązania do  decyzji gen. broni Jarosława Miki wyrażone w lutym 2019 – …….proponowany projekt Komponentu Lotniczego biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i funkcjonujący system szkolenia lotniczego pilotów woskowych nie może zostać zrealizowany …….. odnoszący  się do przedstawianego Ministerstwu Obrony, BBN i kancelarii Prezydenta  projektu Komponentu Lotniczego WOT dotyczący rozwiązań pro obronnych.

Projekt proponował  szeroką współpracę polskiego lotnictwa ogólnego – General Aviation (GA) z polskim sektorem militarnym. Lotnictwo General Aviation, stanowiło zawsze i stanowi naturalne zaplecze dla Sił Powietrznych RP, Lotnictwa Państwowego jak i lotnictwa komercyjnego.

Temat Komponentu Lotniczego działającego na rzecz obronności Państwa nie jest tematem obcym. Przywołuję w tym miejscu LOPP, Ligę Obrony Kraju, czy Aeroklub Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący szkolenia w zakresie- LPW 1 oraz LPW-2.

Nie wchodząc w szczegóły warto zauważyć, że w społeczeństwach o ugruntowanej demokracji, a tym bardziej wśród państw członkowskich NATO, obronność i wiążące się z tym obciążenia zarówno finansowe, logistyczne i organizacyjne – cokolwiek by w tym miejscu wymienić – są domeną rządową finansowaną z budżetu Państwa.

Projekt Komponentu Lotniczego WOT powinien być realizowany przy wsparciu finansowym Państwa i będzie z pewnością  dobrze postrzegany nie tylko  w środowisku lotniczym z następujących powodów:

  1. Oszczędności w budżecie MON w zakresie kosztów po przez wstępne szkolenia lotnicze w cywilnych ośrodkach szkolenia – na potrzeby Polskich Sił Powietrznych. Wykonane analizy wskazują pilną potrzebę wyszkolenia znacznej liczby pilotów w specjalnościach lotniczych, takich jak piloci samolotów i śmigłowców bojowych oraz samolotów transportowych. Piloci ci będą stanowić kadrowe zaplecze dla lotnictwa wojskowego, państwowego i innych rodzajów służb porządku publicznego. Będą oni wykonywali zadania dowódcy statku powietrznego i będą musieli posiadać wyszkolenie oraz uprawnienia według standardów obowiązujących w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO).
  2. Stworzenie możliwości szkolenia kadetów lotniczych jako licencjonowanych pilotów, co przy obecnych kosztach szkolenia i pootrzymywania nawyków lotniczych jest dla młodych ludzi praktycznie nieosiągalne.
  3. Nadanie impulsu polskiej gospodarce – czytaj Polskiemu Przemysłowi Lotniczemu, który mimo, że jest w nienajlepszej kondycji ma ciekawą ofertę statków powietrznych dla proponowanej formy funkcjonowania KOMPONENTU LOTNICZEGO.
  4. Przywrócenie funkcjonującej dawniej w zakresie szkolenia lotniczego SZKOLENIOWEJ PIRAMIDY LOTNICZEJ i POLSKIEJ SZKOLY LATANIA cenionej ciągle jeszcze w światowym środowisku pilotów.

Impulsem do opracowania Projektu Komponentu Lotniczego WOT, który zdaniem ekspertów był by bardzo pomocny w aktualnej sytuacji geopolityczne i militarnej są bardzo cenne  doświadczenia wynikają z formacjach proobronnych naszego strategicznego Partnera NATO   -  Civil Air Patrol (CAP) – USA.

Organizacja Civil Air Patrol jest wspierana finansowo przez Kongres Amerykański oraz Rząd Amerykański jako organizacja non profit, która jest kadrowym zapleczem dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Organizacja ta jest oparta na wolontariacie i gromadzi entuzjastów lotnictwa ze wszystkich środowisk i zawodów.

F-16 w tym nietypowym kolorze to specjalna wersja tej kultowej maszyny, przygotowana z okazji 50. urodzin Gwardii Narodowej stanu Iowa i pokazana po raz pierwszy w 1996 r. Amerykanie zaprezentowali nową wersję tamtej okolicznościowej jednostki z okazji 75. rocznicy sił US Air Force obchodzonej w 2022 r.

CAP pełni trzy kluczowe zadania wyznaczone przez Kongres do których należą;

  • służby ratunkowe, które obejmuje poszukiwania – ratownictwo z powietrza i ziemi,
  • współpraca przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, dzięki możliwości koordynacji tych działań z pokładu statków powietrznych,
  • edukacja lotnicza i wychowanie obywatelskie młodzieży i społeczeństwa.

Ponadto CAP otrzymał zadania wchodzące w zakres działań na rzecz bezpieczeństwa kraju i realizowania misji i kurierskich pomocniczych dla różnych agencji rządowych i prywatnych, takich jak lokalnych organów ścigania oraz Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

Szef MON Mariusz Błaszczak w trakcie świętowania 25-lecia kooperacji wojskowej z USA  ocenił , że bez współpracy z Gwardią Narodową amerykańskiego stanu Illinois nie byłoby możliwe wejście Polski do NATO.

W ceremonii, która w minionym czasie odbyła się w siedzibie MON przy ul. Klonowej, prócz ministra Błaszczaka wzięli udział gubernator stanu Illinois Bruce Rauner, ambasador USA w Polsce Paul Jones oraz najważniejsi wojskowi z Polski i tego amerykańskiego stanu, w tym szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Leszek Surawski oraz dowódcą Gwardii Narodowej stanu Illinois gen. dyw. Richard Hayes.

Szef MON ocenił, że uroczystość pokazuje, jak silne jest partnerstwo między Siłami Zbrojnymi RP a Stanami Zjednoczonymi. Współpraca między Gwardią Narodową z amerykańskiego stanu Illinois a Wojskiem Polskim została nawiązana 25 lat temu. Podpisano wówczas program partnerstwa stanowego, który z czasem stał się głównym tego typu programem realizowanym przez amerykańską Gwardię Narodową z innym państwem. Współpraca obejmuje zarówno lądowy, jak i powietrzny komponent Gwardii Narodowej ze stanu, który jest jednym z największych skupisk Polonii w USA.

Grzegorz Brychczyński
V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP  
Lipiec 2022

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony