Przejdź do treści
Źródło artykułu

Kolejni wyznaczeni w DSP

Dyrektor Departamentu Kadr MON i Dowódca Sił Powietrznych wręczyli dziś decyzje kadrowe wyznaczające na stanowiska 41 żołnierzom z Dowództwa Sił Powietrznych. Nasi oficerowie, podoficerowie i szeregowi będą służyć w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, wykazie dodatkowym do etatu DGRSZ i w Dowództwie Operacyjnym RSZ. 

Dyrektor Andrzej Wasilewski i generał broni pilot Lech Majewski pogratulowali wszystkim wyznaczonym. Przy okazji dyrektor DK MON poinformował obejmujących stanowiska w wykazie dodatkowym, że w pierwszej kolejności będzie im proponowane objęcie pojawiających się wolnych posad. Zachęcał też, by okres służby w wykazie wykorzystać też na dokształcanie – kursy językowe, podwyższające kwalifikacje bądź studia podyplomowe.  Generał Majewski wyraził przekonanie, że dzięki umiejętnościom, wiedzy i zaangażowaniu osoby wyznaczone na stanowiska w wykazie dodatkowym będą pracować nadal w swoich specjalnościach wspierając kolegów z nowotworzonego DG RSZ. „Wasze zadania nie będą mniej odpowiedzialne. Macie predyspozycje do zajmowania kolejnych stanowisk”, zaznaczył dowódca Sił Powietrznych.

ppłk Artur Goławski 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony