Kolejne połączenia PAŻP w europejskiej sieci AMHS

AMHS (fot. PAŻP)

System AMHS (ATS Message Handling System) to obecnie standard w międzynarodowej komunikacji naziemnych Służb Ruchu Lotniczego. Służy do dystrybucji wszelkich informacji związanych z ruchem lotniczym, takich jak plany lotu, ostrzeżenia NOTAM i informacje pogodowe.

System AMHS jest wprowadzany w miejsce sieci CIDIN (Common ICAO Data Interchange Network). Dzięki rozpowszechnieniu sieci PENS (Pan-European Network Service) jest intensywnie wdrażany pomiędzy Europejskimi ośrodkami COM-Center w ostatnich latach.

W pracach wdrożeniowych aktywnie uczestniczy Dział Stałej Łączności Lotniczej, dbając o to by PAŻP był połączony z każdym dostępnym COM-Center w Europie.

W czerwcu 2016 roku zintegrowane zostało połączenie AMHS z Rygą (Łotwa) i Zagrzebiem (Chorwacja). Polska Agencja Żeglugi Powietrznej posiada już 13 połączeń międzynarodowych AMHS, co stawia PAŻP w czołówce Europejskich COM-Center.

Najważniejsze połączenia AMHS jakimi dysponuje PAŻP to:
• EUROCONTROL Network Manager (wcześniej znane jako CFMU) (05-2015) – Centrum koordynacji planów lotu dla Europy
• U.K. (05-2016) – Brama Europy dla depesz AFTN wychodzących i przychodzących z Ameryki Północnej
• Austria (04-2014) – do którego COM-Center podłączona jest baza informacji pogodowych dla całego świata.
• Hiszpania (06-2015) – do którego COM-Center podłączona jest EAD ostrzeżeń (NOTAM)
• Niemcy (12-2014) – Brama do sieci SITA
• Portugalia (11-2014) – Zapasowa brama Europy dla Ameryki Północnej
• Litwa (09-2012) – Partner FAB Polski i również pierwsze Europejskie operacyjne łącze AMHS

Aktualna (na dzień 18-08-2016) mapa EUR/NAT COM Chart

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus