Kolejna faza testów do wdrożenia operacyjnego systemu PansaUTM

Dron w locie - widok z bliska (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła kolejną fazę testów w ramach prowadzonych przygotowań do wdrożenia operacyjnego PansaUTM – systemu umożliwiającego elektroniczną koordynację lotów bezzałogowych statków powietrznych i cyfrowe zarządzanie wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej.

PansaUTM jest wspierana technologicznie przez Hawk-e Sp. z o.o. i DroneRadar Sp. z o.o. System zintegrowany jest z aplikacją DroneRadar, której nowa wersja obsługująca funkcjonalności PansaUTM ukazała się 28.11.2019 r i jest dostępna do pobrania. Celem zachowania prawidłowej komunikacji aplikacji z wykorzystywanym przez PAŻP systemem UTM niezbędne jest zaktualizowanie do tej pory używanych wersji DroneRadar do najnowszej wersji.

PansaUTM jest w procesie akredytacji mającej na celu pełne dopuszczenie do użytku operacyjnego i w chwili obecnej działa testowo, przez co prosimy o wyrozumiałość. Oznacza to, że zgłoszenia lotów VLOS / BVLOS odbywają się według dotychczasowych obowiązujących procedur.

Z punktu widzenia Państwa – Operatorów BSP – zawarte w systemie PANSA UTM funkcjonalności są obsługiwane na dwóch poziomach:

  • funkcje PansaUTM poziomu przedtaktycznego odpowiadające za procesy planowania lotów BSP, wydawania wstępnych zgód oraz warunków lotu są obsługiwane przez dedykowany dla Was w systemie moduł dFPL, udostępniony na utm.pansa.pl (obecnie system należy uruchamiać poprzez przeglądarkę Chrome).
  • funkcje PansaUTM poziomu taktycznego odpowiadające za proces uzyskiwania zgody na start oraz pełną dwukierunkową niewerbalną komunikację operatorów BSP ze służbami ruchu lotniczego obsługiwane są po stronie Operatorów BSP przez aplikację DroneRadar 2, która umożliwia obsługę misji stworzonych i zaakceptowanych w PansaUTM (dFPL).

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w testach już teraz. Na początek udostępniamy Państwu podstawowe funkcjonalności systemu:

1. Stwórz swój profil w module dFPL systemu PansaUTM na www.utm.pansa.pl, podając swoje podstawowe danej, dodaj swoje drony, swoje uprawnienia i inne istotne informacje. Przy zakładaniu swojego konta koniecznie podaj ten sam numer telefonu, jaki masz przypisany w aplikacji DroneRadar. Pozwoli to na automatyczny przepływ informacji pomiędzy aplikacją a systemem (nie będziesz musiał przepisywać m.in. numerów wydanych zgód).

2. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania aplikacji (DroneRadar 2). Pamiętaj, że instrukcje będą stopniowo uaktualniane. Instrukcja obsługi nowej aplikacji do obejrzenia na (portalu Youtube)

3. Wykonując lot w przestrzeni niekontrolowanej zrób check-in. Stajesz się w ten sposób widoczny dla Służb Ruchu Lotniczego (FIS oraz personelu Działu Zarządzania Operacjami BSP) – Twój lot nie wymaga akceptacji aczkolwiek możesz spodziewać się próbnych komunikatów wysyłanych przez PAŻP. Obserwuj komunikaty w aplikacji DroneRadar 2 i staraj się potwierdzać ich odbiór.

4. Planując lot w CTR:

a) Postępuj zgodnie ze standardową procedurą zgłoszenia lotu opisaną na stronie PAŻP. Złóż formularz zgłoszenia lotów i oczekuj warunków wykonywania lotów w formie tradycyjnej – papierowej.
b) Jednocześnie stwórz swoją misję za pomocą PansaUTM na stronie (utm.pansa.pl) i wyślij ją do akceptacji PAŻP. Otrzymasz swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony wniosek. W przypadku uzyskania zgody od PAŻP otrzymasz na swój lot specjalny numer zgody PansaUTM. Przeczytaj uważnie dodatkowe informacje w wysłanej przez PAŻP akceptacji planu lotu i postępuj zgodnie z nimi – będą takie same jak te które otrzymałeś w odpowiedzi na wysłany formularz zgłoszenia lotów.
c) Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio przez PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar 2, zrób check-in, wykonaj telefon TWR (o ile wymagany) i uzyskaj zgodę na start. Po zakończeniu lotu, koniecznie anuluj check-in i powiadom telefonicznie TWR (o ile wymagane).

Uwaga – w obecnej fazie testów rozpoczęcie startu operacji wymaga otrzymania (o ile konieczne) zgody TWR w sposób tradycyjny (telefoniczny) a uzyskanie zgody z systemu PansaUTM przez aplikację DroneRadar 2 nie jest wymagane. Tym samym w pierwszej fazie testów na Twój check-in możesz nie otrzymać odpowiedzi – nie przejmuj się tym. Aczkolwiek obserwuj swoją aplikację, gdyż możesz spodziewać się próbnych komunikatów wysyłanych przez PAŻP. W żadnym przypadku nie są one wiążące – obowiązują wyłącznie ustalenia telefoniczne. W pierwszej kolejności (za kilka dni) do testów przystąpią TWR Poznań oraz FIS Gdańsk, stąd tu można spodziewać się licznych cyfrowych odpowiedzi po stronie PAŻP.

O wejściu operacyjnym systemu będziemy informować na bieżąco, nastąpi wtedy pełne przejście na cyfrową koordynację lotów przez system PansaUTM, a uzyskiwanie zgód (w miejscach gdzie jest konieczne) na loty BSP w aplikacji DroneRadar będzie wymagane i staną się wiążące. Planowane uruchomienie operacyjne systemu planowane jest w pierwszej połowie 2020 r. Do tego czasu wszelkie informacje zwrotne odnośnie działania systemu są mile widziane. Prosimy o ich przekazywanie drogą elektroniczną na adres: pansautm@pansa.pl

5. Wykonujesz loty BVLOS? Posiadasz dopuszczenie do lotów wydane przez ULC? Składając obowiązujący formularz zgłoszenia lotu wyślij nam również plan lotu za pomocą modułu dFPL PANSA UTM (utm.pansa.pl) – nie zapomnij wpisać nr dopuszczenia do lotów BVLOS nadanego przez ULC.

6. Nie wykonujesz lotu a chcesz zobaczyć jak to działa ? Wyślij nam plan lotu za pomocą modułu dFPL PansaUTM (utm.pansa.pl) wpisując w nazwę misji „misja testowa”.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus