Janiszewski (PAŻP): Bezpieczeństwo to kwestia nienegocjowalna

Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zmaga się ze skutkami pandemii. W efekcie doszło do sporu ze związkami zawodowymi m.in. o kwestie płac czy prace jednostanowiskową. O sytuacji w spółce portal Rynek Lotniczy rozmawia z Januszem Janiszewskim, p.o. prezesa Agencji.

Rynek Lotniczy: W ostatnich tygodniach spór pomiędzy częścią pracowników a władzami PAŻP przeniósł się z gabinetów do mediów. Jak obecnie wygląda sytuacja w Agencji i jak przekłada się ona na jej funkcjonowanie? Czy wpływa ona na bezpieczeństwo lotów?

Janusz Janiszewski, p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugo Powietrznej (PAŻP): Sytuacja rzeczywiście jest wyjątkowa. Nigdy nie było bowiem tak wyjątkowo trudnej sytuacji w lotnictwie, a Agencja odpowiadająca za obsługę przestrzeni powietrznej w Polsce jest w szczególnie trudnej sytuacji bo jest instytucją samofinansującą się, jest utrzymywana niemal w całości z opłat od linii lotniczych. Z tych pieniędzy musimy utrzymać infrastrukturę, budować nowe systemy, szkolić i opłacać kontrolerów, rozwijać nowe funkcjonalności, które pozwolą zoptymalizować koszty. Kiedy ruch jest mniejszy o 60-80 procent, więc o opłaty za usługę są odpowiednio mniejsze, a wypłata tych już wymagalnych "opłat nawigacyjnych" została czasowo wstrzymana, by pomóc przetrwać liniom lotniczym, sytuacja jest dla Agencji naprawdę trudna. Pracodawca czyni wiele, by dbając o interes wszystkich grup pracowników zapewnić także, że firma nie utraci płynności finansowej.

Napięcia są zrozumiałe, choć absolutnie nie są pożądane, ale jako reprezentant pracodawcy nigdy nie będę ograniczał tego dialogu. W PAŻP cały czas aktywnie działamy by budować porozumienie ze stroną społeczną i kulturę dialogu. Tylko w 2020 roku odbyło się kilkaset spotkań przedstawicieli pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych działających w PAŻP. Zaoferowaliśmy pomoc osobom, które zostały skrytykowane w materiałach medialnych oraz zaapelowaliśmy, by nie wykorzystywać jednostronnie przedstawionych zdarzeń i ich uczestników do budowania obrazu zagrożenia bezpieczeństwa i strachu przed lataniem.

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym to dla Agencji kwestia nienegocjowalna. O tym, jak dużą wagę przykładamy do tego obszaru świadczy ocena niezależnych podmiotów, w tym międzynarodowych organizacji lotniczych. Obecnie PAŻP jest w gronie najwyżej ocenianych pod względem bezpieczeństwa wśród europejskich agencji żeglugi powietrznej. Ostatnie 3 lata to awans PAŻP do poziomu dojrzałości systemu bezpieczeństwa do najwyższego w Europie. Pod względem bezpieczeństwa jesteśmy w europejskiej czołówce.

Niestety, w lotnictwie jest czas, by wszyscy zacisnęli pasa i wspólnie skupiali się na tym, by nie tylko przetrwać, ale by z kryzysu wyjść jako organizacja konkurencyjna. Stąd tak dużą uwagę przywiązujemy obecnie do rozwoju nowych technologii, także we współpracy z podmiotami prywatnymi z rynku międzynarodowego.

Cały wywiad czytaj na stronie www.rynek-lotniczy.pl

Źródło: rynek-lotniczy.pl
comments powered by Disqus