Przejdź do treści
Źródło artykułu

IX Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych "Ikar 2022"

Gminy Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza modelarzy do udziału w dziewiątej edycji Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych "Ikar 2022", który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy filia w Mazańcowicach, Mazańcowice 350 (budynek OSP).

Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych jako jednej z form spędzania wolnego czasu; poszerzenie wiedzy z zakresu historii lotnictwa, motoryzacji i marynistyki oraz wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych.

W Konkursach mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie. Liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie. Do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe i plastikowe wykonane własnoręcznie.

Kategorie wiekowe:
•  Młodzik – poniżej 13 lat,
•  Junior – 14-17 lat,
•  Senior – 18 lat i powyżej.
Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do konkursu.

Ocena wykonania modelu dokonana będzie według zasady "podoba się, nie podoba", biorąc pod uwagę pracochłonność, dokładność wykonania detali i estetykę wykonania. Wszyscy laureaci otrzymują medale i dyplomy.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zgoda na przetwarzanie wizerunki oraz na publikację zdjęć modeli) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: mazancowice@gokjasienica.pl. Termin zgłoszenia upływa 9 czerwca 2022 roku. W dniu 10 czerwca (piątek) rejestracja będzie możliwa, ale ze względu na duże zainteresowanie może być skrócona.

Więcej informacji na stronie www.modelwork.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony