Informacja na temat sesji egzaminacyjnych w ULC

Zdający egzamin teoretyczny (fot. ULC)

W ślad za informacją z dnia 10.03.2020 roku na temat wydarzeń planowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do końca kwietnia, odnosząc się do kwestii sesji egzaminów teoretycznych aktualnie prowadzonych w siedzibie ULC w 2020 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że sesja marcowa (3-13 marca br.) zostanie dokończona – tj. zakończy się w piątek 13 marca br. pod warunkiem, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego.

Jednakże mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Lotnicza Komisja Egzaminacyjna sugeruje, aby w dniach 12 i 13 marca br. osoby, od których sytuacja nie wymaga, aby stawiły się na wspomnianej sesji rozważyły zdawanie egzaminów w innych terminach.

Mając na względzie powyższe, w dniach 12 i 13 marca br. przeprowadzane będą egzaminy jedynie w stosunku do osób posiadających rezerwacje oraz znajdujących się w wyjątkowych sytuacjach (tj. graniczne terminy, ostanie podejścia, dokończenie egzaminów do ATPL rozpoczętych w sesji marcowej).

W trosce o Państwa komfort w strefie ogólnodostępnej przed salą egzaminacyjną przygotowano środki higieny osobistej. Stosowane jest również cykliczne dezynfekowanie stanowisk komputerowych i wietrzanie sali egzaminacyjnej oraz rotacyjne rozsadzanie kandydatów, zaś personel LKE pracować będzie w jednorazowych rękawiczkach. Powyższe działania spowodują, że liczba osób, która będzie mogła wejść na salę egzaminacyjną będzie mniejsza, a co za tym idzie, nieznacznie mogą wydłużyć się kolejki osób oczekujących.

Co do ewentualnych dalszych zmian w planie sesji egzaminacyjnej na 2020 rok Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie na bieżąco informować, gdyż sytuacja jest stale monitorowana.


Przeczytaj również:
Informacja na temat wydarzeń planowanych przez ULC do końca kwietnia

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus