III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Logistyka lotnictwa 2017. Teoria i praktyka"

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Logistyka lotnictwa 2017. Teoria i praktyka"

W dniach 21-22 września 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Logistyka lotnictwa 2017. Teoria i praktyka." organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, Wydział Bezpieczeństw Narodowego i Logistyki.

Jest to kolejna konferencja naukowa poświęcona w całości logistyce. Ponieważ konferencja odbywa się w słynnej na całym świecie od blisko 100 lat “Szkole Orląt” głównie poruszana jest problematyka logistyki lotnictwa.

Główne tematy konferencji:
•    Logistyka lotnictwa wojskowego oraz cywilnego;
•    Zabezpieczenie logistyczne działań lotnictwa państwowego;
•    Efektywność energetyczna w transporcie;
•    Zagadnienia ochrony środowiska w transporcie lotniczym;
•    Bezpieczeństwo i ochrona portu lotniczego;
•    Technika lotniskowa i utrzymanie lotnisk;
•    Nowoczesne technologie w logistyce;
•    Zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorze usług lotniczych;
•    Zabezpieczenie logistyczne działań lotnictwa wojskowego;
•    Szkolenie specjalistów logistyki na potrzeby baz lotnictwa;
•    Interoperacyjność logistyki lotnictwa, współdziałanie w ramach NATO;
•    Ekonomika i zarządzanie w portach lotniczych;
•    Zamówienia w sektorze obronnym;
•    Spedycja i transport lotniczy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć innowacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tematu i streszczenia referatu (karta zgłoszenia) należy dokonać do dnia 21.08.2017 r.

Więcej szczegółowych informacj na stronie www.logilot.wsosp.pl

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus