Przejdź do treści
Dzień Podchorążego u Prezydenta RP
Źródło artykułu

Dzień Podchorążego u Prezydenta RP

29 listopada w Siłach Zbrojnych RP obchodzony jest jako Dzień Podchorążego. Święto to ustanowiono na pamiątkę wydarzeń nocy listopadowej

29 listopada 1830, kiedy to podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Inicjatorem nocy listopadowej był podporucznik Piotr Wysocki.

Obecnie Dzień Podchorążego obchodzony jest szczególnie uroczyście we wszystkich uczelniach wojskowych i szkołach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku organizowane są m.in. bale podchorążych, inscenizacje nocy listopadowej oraz pełnienie honorowej służby wewnętrznej i wart, które współcześni podchorążowie pełnią w historycznych mundurach z 1830 roku.

29.11.2012 r. delegacja podchorążych wszystkich roczników WSOSP wraz z Rektorem – Komendantem gen. bryg. pil. dr. Janem RAJCHELEM oraz por. Robertem WÓJCICKIM brała udział w uroczystych obchodach Dnia Podchorążego z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. W uroczystości uczestniczył Sztandar WSOSP w asyście pocztu sztandarowego w składzie: dowódca pocztu kpr. pchor. Piotr FIEDORUK, sztandarowy st. szer. pchor. Sławomir LEŚNIAK, asysta pocztu kpr. pchor. Mateusz GRAB. Swoją obecnością na uroczystość zaszczycili: minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, ministrowie Kancelarii Prezydenta RP, szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław CIENIUCH, komendanci - rektorzy Uczelni Wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Parku Łazienkowskim w dawnych koszarach Szkoły Podchorążych Piechoty, w miejscu gdzie przed 182 latami podchorążowie pod dowództwem por. Piotra Wysockiego ruszyli do walki o wolność Rzeczypospolitej. Pod pomnikiem por. Piotra Wysockiego zostały złożone wiązanki kwiatów. Następnie uczestnicy uroczystości udali się wraz z Prezydentem w kierunku Belwederu. Pod pomnikiem gen. Józefa Bema również złożono kwiaty. Marsz miał symboliczne znaczenie. Drogą, którą podchorążowie prawie 200 lat temu podążali w kierunku Belwederu, odbył się przy melodiach patriotycznych granych przez towarzyszącą maszerującym podchorążym Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Kolejnym punktem uroczystości był apel pamięci i wystawienie posterunków honorowych przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent Rzeczypospolitej przypomniał historię nocy listopadowej, odniósł się do najnowszej historii Polski i życzył podchorążym tego co ważne w żołnierskim życiu i służbie dla Rzeczypospolitej.

Po uroczystości zakończonej defiladą, delegacje szkół oficerskich zostały przyjęte w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej, a najlepsi z nich zostali uhonorowani pamiątkowymi nagrodami rzeczowymi. Najlepsi podchorążowie naszej Szkoły to: sierż. pchor. Andrzej BŁAŻEJCZYK, sierż. pchor. Jacek PALIŃSKI.

Podchorążowie mieli też możliwość zwiedzenia prezydenckiej rezydencji. Ponadto w uroczystości Szkołę reprezentowali: sierż. pchor. Marcin GLIWA, sierż. pchor. Ewa MAJ, sierż. pchor. Grzegorz MOCZULSKI, sierż. pchor. Łukasz PRZYCZKA, st. kpr. pchor. Bartosz KONOPKA, st. kpr. pchor. Paweł ŁAPIŃSKI, st. kpr. pchor. Aleksandra MURAT, st. kpr. pchor. Katarzyna RYCHTER, kpr. pchor. Maciej DROZD, kpr. pchor. Paulina RAK.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony