Przejdź do treści
Źródło artykułu

Dwa ogłoszenia Prezesa ULC dot. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 49, opublikowane zostało Ogłoszenie Nr 10/2023 Prezesa ULC z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Oborniki Słonawy.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235,
z późn. zm.1)) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1295 oraz z 2023 r.
poz. 1155) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji „EPOB*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej
na lądowisku Oborniki Słonawy.

Pełny tekst Ogłoszenia Nr 10/2023 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 50, opublikowane zostało Ogłoszenie Nr 11/2023 Prezesa ULC z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Agro Air Camp.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235,
z późn. zm.1)) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1295 oraz z 2023 r.
poz. 1155) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji „EPAC*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej
na lądowisku Agro Air Camp.

Pełny tekst Ogłoszenia Nr 11/2023 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony