Dobre wyniki przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym w pierwszej połowie 2019 roku

Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych wg krajów w międzynarodowym ruchu regularnym w I poł. 2019 (fot. ULC)

W pierwszej połowie 2019 roku polskie lotniska obsłużyły 22,3 mln pasażerów, czyli o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pokazuje to jednak spadek dynamiki wzrostu w porównaniu z 2018 rokiem, gdzie w pierwszym półroczu wzrost ten wynosił aż 16 proc. Liderem wśród krajowych portów lotniczych pod względem liczby pasażerów jest niezmiennie Lotnisko Chopina w Warszawie, jednak większy wzrost liczby obsłużonych pasażerów osiągnął w pierwszym półroczu 2019 roku Port lotniczy Kraków-Balice – aż o 615 tys. pasażerów więcej niż w pierwszej połowie roku 2018, co przełożyło się na 19 proc. dynamikę wzrostu. Wśród przewoźników lotniczych na pierwszym miejscu pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair ale najszybciej rosną Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły ponad 702 tys. pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2018 roku, osiągając tym samym 15 procentową dynamikę wzrostu.

Półrocze na plus dla większości portów lotniczych i przewoźników

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie, z którego usług w pierwszym półroczu 2019 roku skorzystało ponad 8,5 mln pasażerów. Port odnotował wzrost o 7 proc. i obsłużył o ponad 591 tys. pasażerów więcej, niż w pierwszej połowie 2018 roku. Drugim lotniskiem pod względem liczby przewiezionych pasażerów był Port Lotniczy Kraków-Balice, który osiągnął największy wzrost ilościowy w półroczu (615 tys. pasażerów) oraz dynamikę wzrostu w wysokości 19 proc. W dalszej kolejności bardzo dobre wyniki osiągnęły porty Wrocław-Strachowice (146 tys. pasażerów więcej i 10 proc. wzrostu), Gdańsk im. L. Wałęsy (136 tys. pasażerów więcej i 6 proc. wzrostu) oraz Warszawa-Modlin (76 tys. pasażerów więcej i 5 proc. wzrostu).

Umiarkowane statystyki odnotowały porty lotnicze obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie. Najlepsze wyniki osiągnął w tej grupie port lotniczy Olsztyn-Mazury (13 tys. pasażerów więcej i 27 proc. wzrostu), a następnie Łódź-Lublinek (10 tys. pasażerów więcej i 10 proc. wzrostu) oraz Bydgoszcz-Szwederowo (7,7 tys. pasażerów więcej i 4 proc wzrostu). W pierwszej połowie 2019 roku spadek zanotowano w przypadku portów lotniczych Lublin, Szczecin-Goleniów oraz Zielona Góra-Babimost.

Wśród przewoźników lotniczych w pierwszym półroczu 2019 roku ponownie najszybciej rosły Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły w tym czasie ponad 702 tys. pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i osiągnęły 15 procentową dynamikę wzrostu. Drugi wynik pod względem wzrostu liczby przewiezionych pasażerów należał do Enter Air – ponad 240 tys. pasażerów więcej i 36 proc. dynamika wzrostu. Największym przewoźnikiem w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje niskokosztowy Ryanair, który osiągnął w pierwszej połowie 2019 roku trzeci wynik pod względem wzrostu ilościowego – 222 tys. pasażerów więcej i 4 proc. wzrostu. Z kolei drugi największy przewoźnik niskokosztowy w Polsce – Wizz Air – odnotował w pierwszym półroczu 2019 roku bardzo nieznaczny wzrost w wysokości 1 proc., czyli przewiózł o 53 tys. pasażerów więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku, przede wszystkim na skutek zmniejszenia oferowania w pierwszym kwartale roku i zamknięcia baz w Poznaniu oraz Lublinie.

Przewozy krajowe i międzynarodowe

Przewozy międzynarodowe w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie 2019 roku odnotowały 7,7 proc. dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. To o 2,3 punkty procentowe więcej od portów zrzeszonych w ACI Europe. Liczba operacji w tym okresie wzrosła zaś o 6 proc. Wynik ten został osiągnięty dzięki przewozom regularnym, w ramach których przewieziono 1,5 mln pasażerów więcej, niż w pierwszym półroczu roku 2018, podczas gdy w ramach przewozów czarterowych przewieziono o 80 tys. pasażerów mniej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wśród przewoźników w tym segmencie liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair, jednakże ponownie wyższą dynamikę wzrostu odnotował PLL LOT (+555 tys. pasażerów i 17 proc. wzrostu).

Przewozy krajowe odnotowały wzrost przewiezionych pasażerów o 4 proc. w pierwszym półroczu 2019 roku, co jest znaczną poprawą po spadkach notowanych w roku ubiegłym. Na skutek tego, polskie porty osiągnęły wynik o 3,6 punktów procentowych lepszy, niż porty ACI Europe. Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT, który osiągnął również najlepszy wzrost ilościowy w wysokości 147 tys. pasażerów (9 proc.) w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku.

Dobry okres w ruchu regularnym

Przewozy regularne osiągnęły w pierwszym półroczu 2019 roku wzrost w wysokości 9 proc., czyli o ponad 1,6 mln pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najbardziej popularnymi kierunkami były Wielka Brytania, Niemcy i Włochy, przy czym największe wzrosty pod względem liczby przewiezionych pasażerów zaobserwowano w przypadku Ukrainy (+376 tys. pasażerów i 73 proc.), a następnie Niemiec (+147 tys. pasażerów i 7 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (+140 tys. pasażerów i 4 proc. wzrostu). Do największych spadków doszło zaś w przypadku Szwecji, Hiszpanii i Izraela.

Największe wzrosty ilościowe w pierwszej połowie 2019 roku w ruchu regularnym odnotowało Lotnisko Chopina w Warszawie (ponad 763 tys. pasażerów więcej i 10 proc.), a następnie port Kraków-Balice (+620 tys. pasażerów i 20 proc.) i Gdańsk im. L. Wałęsy (+127 tys. pasażerów i 6 proc.). Spadki odnotowały porty lotnicze Lublin, Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, i Zielona Góra-Babimost.

Największą dynamikę wzrostu wśród przewoźników osiągnął PLL LOT, który przewiózł w ruchu regularnym w pierwszym półroczu 2019 roku ponad 652 tys. pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2018 roku. Na pierwszym miejscu pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje natomiast Ryanair. Przewoźnicy niskokosztowi w rynku przewozów regularnych mają udział w wysokości 55 proc., a przewoźnicy sieciowi 43 proc. Pozostałe 2 proc. należy do przewoźników czarterowych, którzy również oferują tego typu przewozy. Porównując te wyniki z pierwszym półroczem roku 2018 należy zauważyć, że udział przewoźników sieciowych oraz czarterowych w tym segmencie rynku wzrasta kosztem udziału przewoźników niskokosztowych, jednak zmiany te są stosunkowo niewielkie.

Przewozy czarterowe notują spadki

W pierwszym półroczu 2019 roku liczba pasażerów podróżujących w ramach przewozów czarterowych z/do polskich portów lotniczych spadła o ponad 4 proc., czyli o ok. 82 tys. osób, na co największy wypływ miało bankructwo przewoźnika Small Planet i, co za tym idzie, znaczny spadek przewozów czarterowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Najbardziej popularnymi kierunkami w półroczu były Turcja, a następnie Grecja i Egipt. Najwyższy wzrost ilościowy odnotowała Turcja (o ponad 143 tys. pasażerów więcej i 50 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2018 roku). Drugie miejsce należało do Egiptu z wzrostem o ponad 50 tys. pasażerów, czyli 27 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Tunezja ze wzrostem o 21 tys. pasażerów i 60 proc.

Natomiast wśród kierunków typowo wakacyjnych znajdujących się w ofercie przewoźników niskokosztowych najbardziej popularne okazały się Hiszpania, Włochy i Malta. Tego typu ruch odnotował w pierwszym półroczu 2019 roku wzrost o zaledwie 1 proc., głównie za sprawą spadków notowanych w tym segmencie w pierwszym kwartale tego roku.

Wśród portów lotniczych największy wzrost pasażerów w ruchu czarterowym odnotował port Katowice-Pyrzowice z wynikiem +31 tys. pasażerów i 5 proc. wzrostu w porównaniu z pierwszą połową 2018 roku. W dalszej kolejności wzrosty w tym segmencie ruchu odnotował również port lotniczy Wrocław-Strachowice z wynikiem 27 tys. pasażerów więcej, co dla tego portu oznacza wzrost o 18 proc. Trzeci w kolejności był port lotniczy Warszawa-Modlin z wynikiem prawie 23 tys. pasażerów więcej, co dla tego portu oznacza ponad 1,8 tysiąca procentową dynamikę wzrostu. Spadki w przewozach czarterowych odnotowało przede wszystkim Lotnisko Chopina w Warszawie, a w dalszej kolejności port lotniczy Poznań-Ławica i Kraków-Balice.

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszym półroczu 2019 roku przewiózł Enter Air, a następnie Smartwings i Ryanair Sun. Największym wzrostem może pochwalić się Ryanair Sun, który przewiózł w tym okresie o 127 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Pod względem dynamiki wzrostu liczby pasażerów drugi był Enter Air (+94 tys. pasażerów), a następnie Onur Air (+51 tys. pasażerów).

Do pobrania:
Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych według krajów w międzynarodowym ruchu regularnym w pierwszej połowie 2019 roku

Liczba pasażerów według przewoźników obsłużonych w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym w pierwszym półroczu 2019 roku

Liczba pasażerów według przewoźników obsłużonych w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu czarterowym w pierwszym półroczu 2019 roku

Liczba pasazerów obsłuzonych w polskich portach lotniczych według krajów w międzynarodowym ruchu czarterowym w pierwszym półroczu 2019 roku

Liczba pasazerów obsłuzonych w polskich portach lotniczych według krajów w międzynarodowym ruchu regularnym w pierwszej połowie 2019 roku

Liczba pasazerów według przewozników obsłuzonych w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym w pierwszym półroczu 2019 roku

Liczba pasazerów według przewozników obsłuzonych w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu czarterowym w pierwszym półroczu 2019 roku

Analiza 1 kwartal 2019

Analiza 2 kwartal 2019

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus