Czasowe wstrzymanie procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Kontrolerzy ruchu lotniczego - samolot na monitorze (fot. PAŻP)

Zaistniała sytuacja pandemii oraz towarzyszące jej skutki w gwałtowny sposób wpłynęły na liczbę obsługiwanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej operacji lotniczych oraz zmniejszyły aktualne zapotrzebowanie na personel operacyjny.

Analiza liczby pracujących w PAŻP Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz praktykantów znajdujących się w procesie szkolenia, przy uwzględnieniu prognoz dotyczących wzrostu ruchu lotniczego w szerszym kontekście czasowym, skłoniły PAŻP do podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Plany, stworzone w oparciu o aktualne analizy, zakładają, że nabory nie będą realizowane do 2024 roku.

Jednocześnie została podjęta decyzja o anulacji naboru na kurs, który ze względu na pandemię został wstrzymany. Wszyscy kandydaci uczestniczący w w/w procesie otrzymają drogą mailową stosowną informację w tym zakresie – informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus