Przejdź do treści
Źródło artykułu

Centralny Port Komunikacyjny udostępnia pierwszą pulę gruntów zamiennych dla uczestników Programu Dobrowolnych Nabyć

W poniedziałek, 27 czerwca, spółka CPK uruchomiła pierwszą pulę gruntów zamiennych dla mieszkańców, na których działkach powstanie Centralny Port Komunikacyjny. To kolejny ruch spółki skierowany do społeczności lokalnej, który ma zachęcić do przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) i dać sprzedającym szerokie możliwości wyboru przyszłego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności rolniczej.

Centralny Port Komunikacyjny ma bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców, którzy wciąż zastanawiają się nad udziałem w Programie Dobrowolnych Nabyć, chcieliby nadal prowadzić działalność rolniczą lub nie chcą czekać na decyzję o wywłaszczeniu za odszkodowaniem. W ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) spółka CPK przejęła do zasobu nieruchomości ponad 190 hektarów. Zostaną one zaproponowane wszystkim zainteresowanym zamianą nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć.

Pozyskane z KOWR grunty rolne, z uwagi na ich wartość i różnorodność, dają możliwość przeniesienia w nowe miejsce prowadzonej działalności rolniczej. Co ważne, przeniesienie gospodarstwa także zostanie sfinansowane przez CPK. W zasobie znalazły się nieruchomości o różnej wielkości, specyfice i odległości od lokalizacji Portu Solidarność (do 100 km od obszaru lotniska, zgodnie z preferencjami mieszkańców, które wyrazili w trakcie badań) – każdy chętny mieszkaniec będzie mógł wybrać taki grunt, który będzie optymalny z punktu widzenia jego potrzeb.

Wariant inwestorski Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowym, rozwiązaniami drogowymi i infrastrukturą towarzyszącą

To kolejny dowód na to, że dotrzymujemy słowa, jeśli chodzi o propozycje dla mieszkańców z terenu inwestycji. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej i cały czas szukamy optymalnych rozwiązań, które ułatwią i wspomogą wszystkich, którzy zdecydują się wziąć udział w Programie Dobrowolnych Nabyć. Takie współdziałanie z KOWR i Ministerstwem Rolnictwa to dowód na to, że rząd jest zdeterminowany, by CPK przygotowywać jednocześnie wspierając i wzmacniając polskie rolnictwo i rolników – mówi Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Obecnie spółka posiada w zasobie 190 hektarów nieruchomości zamiennych, trwają prace nad rozszerzeniem listy o kolejne grunty, które CPK w niedalekiej przyszłości będzie mógł zaproponować w ramach PDN.

Co istotne, rolnicy z Baranowa, Teresina i Wiskitek będą mieli możliwość dalszego prowadzenia gospodarstw rolnych. Przeznaczamy na ten cel atrakcyjne nieruchomości pochodzące z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Liczę, że wielu rolników skorzysta z naszej oferty – dodaje Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Przekazując grunty Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przede wszystkim pomaga rolnikom, którzy będą chcieli nadal prowadzić swoją działalność. To szczególnie ważne w kontekście ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi w Polsce. Ponadto w ten sposób KOWR dokłada swoją cegiełkę do inwestycji CPK – mówi Jacek Malicki, p.o. zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Program Dobrowolnych Nabyć jest skierowany do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru inwestycji. PDN ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości na potrzeby inwestycji drogą dobrowolnych transakcji sprzedaży lub wymiany. Dotychczas do udziału w Programie zgłosiło się prawie 400 osób. Każdego miesiąca zawierane są kolejne transakcje.

Program Dobrowolnych Nabyć to dodatkowy etap, który opracowaliśmy z myślą o mieszkańcach chcących już teraz sprzedać swoją nieruchomość, czerpiąc korzyści zaproponowane przez spółkę CPK. Zachęcam wszystkich niezdecydowanych do przystąpienia do PDN, co umożliwia skorzystanie z form wsparcia niedostępnych w procesie wywłaszczeń – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji.

Program umożliwia skorzystanie z wielu ułatwień i udogodnień. To m.in.: kompleksowa organizacja przeprowadzki, bezpłatny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny (spółka jest w stanie zapewnić specjalistyczną pomoc np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu) oraz możliwość użytkowania nieruchomości po dokonaniu transakcji sprzedaży – do momentu rozpoczęcia prac budowalnych na danym terenie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony