Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów zaprasza do rozmowy

Dron (fot. Paweł Korzec)

Już 13 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) odbędzie się spotkanie podmiotów branży Bezzałogowych Statków Powietrznych chętnych do wzięcia udziału w Programie Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD).

Celem spotkania jest zidentyfikowanie i jak najlepsze poznanie rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) pod kątem organizacyjnym oraz technicznym. Zaproszone podmioty będą mieć okazję zaprezentować swój potencjał produkcyjny, naukowy i eksportowy. Analiza aktualnych rozwiązań jest szczególnie ważna w kontekście postępującej specjalizacji i profesjonalizacji w dziedzinie zastosowań systemów bezzałogowych oraz rozwoju zarówno legislacji krajowej, jak i unijnej. Ponadto, pozwoli ocenić skuteczność instrumentów wsparcia w zaspokajaniu potrzeb branży BSP. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie nie tylko plan aktywności CEDD w okresie przygotowawczym, ale i możliwości dostosowania instrumentów wsparcia w kraju i za granicą do wymagań sektora BSP. W dyskusji tej weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem spotkania jest również synchronizacja działań instytucji zaangażowanych w Program CEDD oraz instytucji wspierających branżę BSP. Pozyskane informacje pozwolą utworzyć platformę współpracy instytucji, przemysłu i nauki.

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów powstał we wrześniu 2018 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii. Głównym celem inicjatorów CEDD było stworzenie miejsca, w którym firmy, ośrodki badawcze, instytuty naukowe, instytucje państwowe, samorządy, inwestorzy i inne podmioty związane z branżą BSP będą testować automatyczne i autonomiczne platformy bezzałogowe oraz różne scenariusze ich zastosowania przed wprowadzeniem na rynek do użytku komercyjnego. Pierwszymi partnerami inicjatywy są Polski Fundusz Rozwoju, Grupa JSW wraz ze spółką Hawk-e i DroneRadar oraz Instytut Lotnictwa.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.cedd.pl/zaproszenie-spotkanie-branzy-13-11-2018-warszawa/

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus