Buduje się - lotniska

Ministerstwo Infrastruktury

Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS).

Wartość inwestycji do 2015 r. wynosi 4.726 mln zł, z tego środki przeznaczone przez Unię Europejską 1.274 mln zł.

1. Port Lotniczy im. F. Chopina Warszawa
Wartość planowanych inwestycji to ponad 1 mld 236 mln zł, w tym ze środków UE ok. 148 mln zł. (POIS 143 mln zł)

Trwają prace:

  • dokończenie budowy Terminalu 2 wraz infrastrukturą techniczną - planowane zakończenie – kwiecień 2011 r.
  • przebudowa i modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych - planowane zakończenie – wrzesień 2011 r.

2. Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Wartość inwestycji ok. 396 mln zł, w tym finansowanie z funduszy UE ok. 183 mln zł. (POIS – 178 mln zł).

Trwają prace - w sierpniu 2010 r. rozpoczęto budowę drogi patrolowo-technicznej
i bazy technicznej dla sprzętu lotniskowego.
Trwa budowa terminalu (realizacja do końca I kw. 2012 r.) i płyty postojowej (realizacja do listopada 2011 r.).

3. Port Lotniczy Wrocław SA
Wartość inwestycji ok. 457 mln zł, z tego środki UE 147 mln zł (POIS ok. 142 mln zł)
Trwa budowa nowego terminalu. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2011 r.

4. Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o.
Wartość inwestycji wyniesie ponad 326 mln zł, z czego ok. 143 mln zł ma pochodzić z funduszy UE ( w tym z POIS 111 mln zł).
Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji rozbudowy płaszczyzn postojowych samolotów.
W grudniu 2010 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych oraz rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy terminalu pasażerskiego.
28 lutego 2011 r. została wydana zintegrowana decyzja środowiskowa. W marcu br. planowane jest wystąpienie o pozwolenie na budowę i podpisanie umowy z wykonawcą rozbudowy terminalu.

5. GTL Katowice SA
Wartość inwestycji wynosi ponad 700 mln zł, z czego ok. 167 mln zł z funduszy UE, (w tym POIS 164 mln zł.)
Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. W grudniu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie płaszczyzn lotniskowych. Planowane rozpoczęcie I kw. 2011 r..

6. MPL Kraków – Balice sp. z o.o.
Ogółem zaplanowano inwestycje za ok. 988 mln zł, w tym finansowanie z UE wyniesie ok. 248 mln zł, z czego POIS ponad 223 mln zł.
W 2010 r. wybudowano nową drogę kołowania oraz wielopoziomowy parking na 1000 samochodów.
Rozpoczęcie pozostałych inwestycji zaplanowano na 2011 r. Rozbudowę terminalu zaplanowano na lata 2011 - 2013.

7. Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka
Koszty inwestycji wyniosą 480 mln zł; z tego środki unijne 182 mln zł (POIS 102 mln zł)
W maju 2010 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy zadania „Rozbudowa i modernizacja płyty postojowej” i rozpoczęto roboty budowlane.
W październiku 2010 r. rozpoczęto budowę nowego terminalu.

8. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
Koszty inwestycji wyniosą 143 mln zł; w tym POIS 56 mln zł
W maju 2010 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane – budowa drogi kołowania i rozbudowa płyty postojowej.

Szczegółowe informacje o inwestycjach

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
comments powered by Disqus