Białystok: lotnisko na Krywlanach to szansa na loty pasażerskie

Pas startowy lotniska na Krywlanach (fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok)

Jak poinformował Urząd Miejski w Białymstoku, lotnisko na Krywlanach to dla mieszkańców miasta i regionu szansa na loty pasażerskie do miast Polski i Europy, to również perspektywa atrakcyjnych miejsc pracy i skoku rozwojowego Białegostoku. Żeby to było możliwe, potrzebne jest odblokowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystywania infrastruktury, którą Miasto już dysponuje. Pozwoli to także w przyszłości rozwijać zakres działania lotniska.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach prac nad Strategią rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku pokazały, że białostoczanie potrzebują lotniska. Mieszkańcy uważają, że do najważniejszych problemów miasta należą: niewystarczająca liczba atrakcyjnych miejsc pracy (406 odpowiedzi, 16,18%) oraz brak lotniska pasażerskiego (300 odpowiedzi, 11,95%). Rozwój lotniska i połączeń lotniczych był 118 razy (9,04%) wymieniany wśród najważniejszych aspektów rozwoju Białegostoku do 2030 r. Według opinii mieszkańców lotnisko to jedna z trzech kluczowych inwestycji w naszym mieście – 275 odpowiedzi (9,98%).

Kolejne atrakcyjne miejsca pracy będą mogły powstawać, gdy Białystok pojawi się na lotniczej mapie Polski. Dziś nasze miasto i całe województwo podlaskie to rejon kraju z najgorszą dostępnością do lotniska. Jesteśmy „białą plamą” na lotniczej mapie Polski. Żeby dotrzeć do najbliższego polskiego lotniska, 80% ludności województwa podlaskiego potrzebuje ponad dwóch godzin. Nigdzie w kraju nie jest tak źle – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Lotnisko Krywlany jest jedyną szansą, aby to zmienić. Musimy tę szansę wykorzystać.

Białystok wytycza nowy sposób budowania lotnisk na podstawie dostępnej infrastruktury. Nasze lokalne lotnisko jest „szyte na miarę” potrzeb Białegostoku i jego mieszkańców. Dziś jest to droga startowa o nawierzchni utwardzonej, o wymiarach 1350 m na 30 m (chociaż aktualnie możemy korzystać tylko z 850 metrów tego pasa), to także pas trawiasty wraz z płytą postojową. Bardzo ważne jest odblokowanie pasa startowego na Krywlanach na jego pełnej długości. Tylko dostępność całego pasa startowego może być podstawą do rozmów z przewoźnikami. Aktualnie dostępny pas jest za krótki, aby przewoźnicy mogli brać Białystok pod uwagę w swoich planach.

Jeszcze przed zakończeniem inwestycji było spore zainteresowanie naszym lotniskiem. Pandemia i istniejące przeszkody lotnicze to zainteresowanie wytłumiły, ale liczymy, że na krótko – podkreślił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Lotnisko Krywany jest przedsięwzięciem wieloetapowym, zaplanowanym w taki sposób, żeby możliwy był jego rozwój. Utwardzony pas startowy to punkt wyjścia. Możliwe jest także wydłużenie pasa, rozbudowanie infrastruktury obsługującej ruch pasażerski, a także strefy CARGO, uzupełnianie o inne dodatkowe elementy infrastruktury lotniczej i wyposażenia nawigacyjnego.

O tym, jakie są perspektywy rozwoju Krywlan, mówią dwa dokumenty: Aktualizacja Programu funkcjonalo-użytkowego oraz Opracowanie dotyczące określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego Lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych. W pierwszym z nich jest mowa o planach dalszej rozbudowy i przebudowy lotniska. Ten dokument wskazuje techniczne możliwości usytuowania obiektów i urządzeń infrastruktury lotniskowej, takich jak wieża kontroli lotów, terminal odpraw pasażerskich z terminalem cargo oraz pomieszczeniami dla służb lotniskowych i Straży Granicznej, hangar, drogi kołowania samolotów, stacja paliw, parking dla samochodów osobowych.

Drugi z wymienionych dokumentów pokazuje, jakie możliwości pojawią się po odblokowaniu Lotniska Krywlany. Według tego opracowania rekomendowanym rozwiązaniem jest powierzenie zarządzania lotniskiem spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej w 100% własnością Miasta Białystok. Taka możliwość jest przez Miasto teraz analizowana. W dokumencie jest też mowa o uruchomieniu połączeń rejsowych z Białegostoku już w latach 2022-2025. Według opracowania – po wprowadzeniu niezbędnych dostosowań Lotnisko Krywlany mogłoby obsłużyć rocznie ruch lotniczy obejmujący ok. 500 połączeń regularnych, ok. 7,5 tys. pasażerów i ponad 1000 czarterów.


Lotnisko Białystok-Krywlany (fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok)

Ze względu na perspektywy rozwoju lotniska, dalsze blokowanie (kolejnymi odwołaniami i zaskarżeniami) pasa startowego Lotniska Krywlany oznacza olbrzymie starty dla Białegostoku i jego mieszkańców. To hamowanie możliwości rozwoju nowoczesnych, dobrze płatnych miejsc pracy, opóźnianie uruchomienia lotów z Białegostoku do innych miast Polski i świata, wydłużenie procedury, która musi zakończyć się usunięciem przeszkód lotniczych.

Konieczność usunięcia przeszkód lotniczych wynika z obowiązującego w Polsce Prawa Lotniczego, które nakazuje usunięcie przeszkód zagrażających bezpiecznemu korzystaniu z istniejącego już lotniska – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk. – Decyzja, którą wydał Urząd Miejski w Białymstoku, jest konsekwencją wydanych wcześniej decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewody Podlaskiego. Wydanie tej decyzji nie było łatwe. Zwłaszcza że w tym przypadku jesteśmy pionierami, bo do kwietnia 2019 roku takie decyzje wydawał Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W lutym 2019 r. właśnie w ULC rozpoczęło się postępowanie w sprawie usunięcia naturalnych przeszkód lotniczych w okolicy Krywlan. Jednak w kwietniu 2019 r. – ze względu na zmianę prawa lotniczego – ULC przekazał do Urzędu Miejskiego w Białymstoku dokumentację do dalszego procedowania. 31 sierpnia 2020 r. Departament Ochrony Środowiska wydał decyzję – precyzyjnie wskazał około 15 tys. drzew spośród ponad 40 tys. 15 października 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tę decyzję. 24 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Białymstoku wydał poprawioną decyzję. A w lutym 2021 r. SKO podtrzymało decyzję Urzędu Miejskiego dotyczącą usunięcia przeszkód lotniczych. Strony postępowania mogą tę decyzję zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Takie postępowanie blokuje jednak rozwój Lotniska Krywlany przynajmniej na dwa lata.

Więcej informacji o Lotnisku Krywlany znajduje się na stronie Urzędu w zakładce „Lotnisko”.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska

Źródło: UM Białystok
comments powered by Disqus