Aktualizacja CBZ – nowa grupa formularza dla zarządzających lotniskami

Urząd Lotnictwa Cywilnego – Centralna Baza Zgłoszeń

Urząd Lotnictwa Cywolnego poinformował, że w Centralnej Bazie Zgłoszeń (CBZ), pojawiła się nowa grupa formularza pod nazwą: ADR Infrastruktura (litera "L" formularza). Grupa ta, związana jest z raportowaniem o awariach i usterkach w infrastrukturze lotniskowej, wymaganym na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk.

Jednocześnie ULC przypomina, że jeżeli po zalogowaniu się do CBZ nadal nie widać nowej grupy do wyboru to oznacza, że załadowała się poprzednia wersja CBZ z pamięci przeglądarki. W celu wyczyszczenia pamięci przeglądarki należy wcisnąć Ctrl + F5 (działanie spowoduje wylogowanie podmiotu i po ponownym zalogowaniu się, widoczna będzie nowa wersja CBZ).

Wszystkie zgłoszenia w CBZ trafiają do ULC (właściwe Departamenty prowadzące nadzór nad organizacjami mają dostęp do bieżąco) oraz PKBWL. Zgłoszenia w CBZ nie są dostępne dla innych organizacji. Przekazywanie informacji o otrzymanych zgłoszeniach innym organizacjom ULC pozostawia zgłaszającym wg potrzeb i odpowiednich porozumień.


Przeczytaj również:
ULC: Nowa wersja Instrukcji Operacyjnej CBZ 3.0

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus