8. Seminarium FISO 5-7 września 2017 r. w Warszawie

8. Seminarium FISO w Warszawie

„IFISA SEMINAR” jest corocznym i największym tego typu spotkaniem w środowisku FISO na świecie. Jako jedyne umożliwia spotkanie się środowisk FIS i AFIS z całego świata, w celu wymiany informacji, doświadczeń, wyznaczania kierunków dalszych działań organizacji IFISA promującej ujednolicanie przepisów i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania FISO w różnych częściach świata.

W tym roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma przyjemność witać w Warszawie ponad 70 delegatów z 15 krajów, w tym tak odległych jak Kanada, czy Indonezja.

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznego spotkania będzie głosowanie nad nowymi członkami zarządu IFISA oraz nowym statutem organizacji. PAŻP liczym też na duże zainteresowania prelekcjami specjalnych gości z ICAO, EASA, środowisk lotniczych, oraz gościa specjalnego wieczoru Sebastiana Kawy.

Jednym z ważniejszych zagadnień bloków tematycznych jest „Human Factor” i analiza współpracy załóg z FISO, oraz związanych z tym niektórych przyczyn wypadków lotniczych. W Polsce jest to widoczne w mniejszym stopniu, jednak na świecie staje się powoli standardem obsługiwania lotów rozkładowych, i transportowych przez służby FISO.

Konferencja IFISA jest również sposobnością do zaprezentowania swoich produktów przez organizacje współpracujące z ośrodkami FIS w różnych krajach. Można będzie się spotkać z przedstawicielami EPN ze Szwecji, PAL SUPPORT, Integra Aviation Academy i współgospodarza tegorocznego spotkania PAŻP.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus